Županija privremeno obustavlja donacije udrugama i neprofitnim organizacijama po javnim natječajima

1223 0

SLAVONSKI BROD, 6. travnja 2020. – Sukladno Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 41/20), a uzimajući u obzir cijelu situaciju uslijed epidemije bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da ce Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) koji financira i ugovara provedbu programa i projekata od općeg interesa za opće dobro na temelju provedenih javnih natječaja odnosno poziva, do daljnjega privremeno obustaviti donacije koje su se trebale provoditi po javnim natječajima odnosno pozivima kako slijedi:

• Javni poziv za prijavu projekata/programa za dodjelu financijskih sredstava Obrtničkoj komori Brodsko-posavske županije i udruženjima obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 24. veljače 2020. godine;
• Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 26. veljače 2020. godine;
• Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2020. godinu koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 28. veljače 2020. godine;
• Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora Brodsko-posavske županije za 2020. godinu koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 02. ožujka 2020. godine;
• Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 03. travnja 2020. godine;

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije će pravovremeno obavijestiti sve udruge i neprofitne organizacije putem web stranice Brodsko-posavske županije o prestanku obustave financiranja.

Related Post