ZVONKO ČULINA DEMANTIRA

2105 0

 

Demanti prenosimo u cijelosti.


Udruga HBDRP BPŽ
Nova Gradiška

Gradonačelnik grada Nova Gradiška
Radio Nova Gradiška
Gradske novine

SVIMA

PREDMET: Očitovanje na objavljene članke na stranicama grada Nove Gradiške, kao i na priopćenje radija Nova Gradiška na vijestima, a u svezi održavanja  20. obljetnice međunarodnog priznanja RH, dostavlja se,

Poštovani/a  gosp. gradonačelniče, poštovana gospodo iz medija,                                 

Kao Predsjednik udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije želim se javno putem medija ograditi svih objavljenih članaka na portalima kao i na plakatima koje su postavljene po gradu i šire u svezi kako se navodi u člancima objavljenim na portalima interneta glede održavanja 20. obljetnice međunarodnog priznanja RH, koji su po izjavi Predsjednika udruge 121 brigade Mate Modrića organizirale sve udruge proistekle iz Domovinskog rata sa područja Nove Gradiške, gdje se spominje udruga temeljne policije.

Naime, želim javno demantirati navode spomenutog gospodina te kazujem Vama koji ne znate da naša braniteljska udruga tj. predstavnici udruge nisu uopće bili upoznati sa spomenutim skupom, a niti su bili pozvani na bilo kakve dogovore, sastanke u svezi samog događaja, a sa događajem sam upoznat nakon što sam vidio članak na internetu sa fotografijama gdje piše: ” da skup podržava i udruga temeljne policije”, i na radiju N.Gradiška, a što je laž od strane organizatora skupa, a jako me je i naljutilo te je time povrijedilo sve članove naše udruge.
U svezi spomenutoga izvijestio sam Izvršni odbor naše udruge te na idućoj sjednici jedna od točaka će biti obilježavanje 20. obljetnice. Smatram da pojedinci uzimaju sebi za pravo da se upleću u rad drugih udruga, a da bi sebe javno istekli i tako cijenjenom pučanstvu pokazali kako su neke braniteljske udruge aktivne u svome radu, a dok druge udruge na ovako ružan način se prezentirale od samoinicijativnog gosp. Modrića i udruga koje su u organizaciji skupa.

Na kraju ovoga priopćenja želim kazati da članovi naše udruge na ovako nedemokratski način neće učestvovati skupu, a nazočnim braniteljima i cijenjenom pučanstvu čestitam 20. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Prilog: Članak sa portala grada Nove Gradiške

U N.Gradiški, 13.01.2012.godine

 

Predsjednik udruge: Zvonko Čulina

Related Post