GRAD NOVA GRADIŠKA DAJE JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU OBITELJIMA SA ŠESTERO I VIŠE DJECE

1559 0

NOVA GRADIŠKA – Gradsko vijeće je na posljednjoj sjednici donijelo odluku po kojoj se po prvi put u gradu Nova Gradiška daju jednokratne novčane potpore obiteljima koje imaju šestero i više djece, a žive na području grada.

 

Člankom 2. Odluke o pravu na novčanu pomoć obiteljima sa 6 i više djece („Novogradiški glasnik“, broj 3/2016.) propisano je da pravo na novčanu pomoć imaju obitelji sa 6 i više djece u iznosu od 800,00 kuna jednokratno (jednom u tekućoj kalendarskoj godini) pod uvjetom da imaju prebivalište u gradu Nova Gradiška.

 

Jedan od roditelja iz obitelji sa 6 i više djece, kao ovlašteni podnositelj zahtjeva, do 31.12.2016. godine podnosi Uredu za Gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene djelatnosti zahtjev sa slijedećom dokumentacijom:

 

-preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

-OIB podnositelja zahtjeva

-potvrda o prebivalištu svih članova te obitelji ili preslike osobnih iskaznica

-izvadak iz matične knjige rođenih za svu djecu

-broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti isplata.

 

Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći obiteljima sa 6 i više djece sukladno ovoj Odluci. O ostvarenju prava na isplatu sredstava nadležni Upravni odjel donosi Rješenje. Pravo na novčani iznos odobren rješenjem isplaćuje se po izvršnosti rješenja. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za isplatu, izdaje se rješenje o odbijanju zahtjeva.

 

Odsjek za društvene djelatnosti

 

OBRAZAC ZAHTJEVA.pdf

Related Post

GRADSKO VIJEĆE

Autor - 16/03/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 16. ožujak 2012. – Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća obilovala je brojnim vijećničkim pitanjima na koja je gradonačelnik Josip…