NOVINE U PRAVU OBITELJI NA NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

985 0

NOVA GRADIŠKA, 12. srpnja 2016. – Gradsko vijeće je novom odlukom uvelo novine u pravu obitelji za novorođeno dijete. Visina potpore ovisi o broju djece u obitelji, a novina je i to da se zahtjev može podnijeti do kraja godine

što do sada nije bio slučaj i zbog čega su neke obitelji ostajale bez naknade jer su očekivale poziv od gradske uprave ili nisu znale za rok od 4 mjeseca od rođenja djeteta.

Člankom 2. Odluke o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete za 2016. godinu („Novogradiški glasnik“, broj 3/2016.), propisano je da pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete mogu ostvariti i koristiti roditelji, pod slijedećim kumulativno ispunjenim uvjetima:

 

• da je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, s prijavljenim prebivalištem u gradu Nova Gradiška u trenutku rođenja djeteta

• da novorođeno dijete i roditelj koji podnosi zahtjev imaju prijavljeno prebivalište u gradu Nova Gradiška u trenutku podnošenja zahtjeva

• da se pisani zahtjev za ostvarenje prava na pomoć podnese do 31.12.2016. godine.

 

U slučaju da su roditelj ili dijete mijenjali prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta pa do dana podnošenja zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška dostaviti potvrdu da nije ostvareno pravo na novčanu pomoć za ovu namjenu za to dijete u Gradu, odnosno Općini gdje su on ili dijete imali ranije prebivalište.

 

Visina pomoći za nabavu opreme za novorođeno dijete u 2016. godini iznosi:


– 2.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji,

– 3.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i

– 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće dijete u obitelji

i isplatit će se u jednokratnom iznosu na tekući račun ili žiro račun roditelja (podnositelja zahtjeva).


Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta podnosi se Gradu Nova Gradiška, Uredu za gradsku samoupravu (Gradska služba), Odsjeku za društvene djelatnosti do 31.12.2016. godine za 2016. godinu.

 

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete podnositelj zahtjeva, je dužan priložiti i preslike slijedećih dokumenata:

 

– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (jednog od roditelja)

-osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva,

-izvadak iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i ostalu djecu iz obitelji –

-potvrda o prebivalištu za dijete za koje se zahtjev podnosi, -potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva

– broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti uplata

 

Pravo na novčani iznos odobren rješenjem isplaćuje se po izvršnosti rješenja.

Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti za isplatu, izdaje se obrazloženo rješenje o odbijanju.

 

Odsjek za društvene djelatnosti

 

OBRAZAC ZAHTJEVA.pdf

 

Related Post

JESENSKO ŠMINKANJE GRADA

Autor - 25/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 25. rujan 2012. – Iako se tijekom cijele godine primjereno održavaju javne površine u gradu, djelatnici Slavče su…