GRADSKI MUZEJ: Predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja templarske utvrde Rašaška 

877 0

Tekst i fotografije Franjo Samardžić

 

NOVA GRADIŠKA, 12.  kolovoza 2022. – Gradski muzej Nova Gradiška    jučer je organizirao predstavljanje   rezultata  arheoloških istraživanja lokaliteta Rašaška od 2011. do 2022. godine. Radi se o povijesno zanimljivom i značajnom  nalazištu  nedaleko sela Bobare gdje se uz vodotok  Rašaška nalaze  građevni ostaci templarske utvrde, srednjovjekovni lokalitet fortifikacijske arhitekture 13. stoljeća  koji  posjeduje izrazitu povijenu i arhitektonsku vrijednost.  

Rezultate  arheoloških  istraživanja predstavile su Ana Pavleković Žeruk, dipl. arheolog i dipl. povjesničar, Marina Matković Vrban, magistra arheologije,  dr. sc. Nataša Šarkić, fizički antropolog i dr. sc.  Marija Mihaljević,  prof. arheologije i povijesti.  

Nazočni bili i  studenti arheologije  iz raznih država  koji ove godine sudjeluju u istraživanjima i sudionici su  Ljetne škole arheologije.

-Predstavljen je  lokalitet Rašaka u naselju Bobare gdje smo pokrenuli arheološka   istraživanja 2012. godine, a   koja u kontinuitetu traju sve do 2022. godine,s prekidom  2020. i 2021. radi COVID-a. 

Riječ je o templarskom posjedu koji se spominje 1210. godine.  Nakon Templara  preuzimaju ga  Ivanovci, a nakon njih plemići.  Za sada imamo otkriven sakralni sklop, crkvu i neke dodatne objekte koji još  nismo definirali. Vjerojatno se radi o tzv.  utvrđenom domusu koji su specifični kao gospodarska  dobra vezana za Templare. Našli smo velik broj  pokretnih nalaza od keramike i metala, dijelove odjeće, oružja i oruđa, te  druge nalaze. Pored toga smo u svetištu crkve i podu  crkve do sada  istražili  preko 140 grobova  čiju analizu obavlja kolegica  dr.  Ntaša Šarkić, koja surađuje sa našim  radiologom Mislavom Čavkom. 

Nakon istraživanja se provela analiza keramike. U tijeku je analiza  određivanja starosti,  obrada ostalih nalaza  i pripremu za konzervaciju i restauraciju. – kazala je  dr. sc.  Marija Mihaljević i dodala  da na raspolaganju  imaju jako mala sredstva i istraživanja i zato ona idu  malim tempom . Izražava  zadovoljstvo  što će se  istraživanja  u kontinuitetu  nastaviti   i  dalje. 

Related Post

Priprava za Malu Gospu

Autor - 01/09/2017 0
Autor Višnja Mikić BILI BRIG, 1. rujna 2017. – Vjernici Bilog Briga i župe Vrbova i ove godine pripravljat će…