GRADSKO VIJEĆE: Dr. Ljepša Rakas izrekla opomenu Marijanu Radiću i prekinula sjenicu Gradskog vijeća koja je potom ipak nastavljena

2746 0

Iako su sjednicu u nastavku napustili vijećnici HDZ-a ona je ipak nastavljena jer SDP ima komotnu većinu u Gradskom vijeću i kvorum

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 4. lipnja 2020. – Današnja sjednica Gradskog vijeća neočekivano je prekinuta na kraju aktualnog sata, a potom ipak nastavljena. Prekinula ju je predsjednica Vijeća dr. Ljepša Rakas Vijčić (SDP) nakon što gradski vijećnik i njen zamjenik Marijan Radić (SDP) nije prihvatio njeno opetovano upozorenje da za govornicom ne odgovara na vijećničko pitanja i zatražila da u skladu s Poslovnikom postavi vijećničko pitanje. Radić je nastavio komentirati vijećničko pitanje Tomislava Bećirevića (HDZ), pa mu je nakon upozorenja predsjednica Vijeća dala opomenu i zatražila da napusti govornicu. Budući da je Radić rekao da ga se izbaci i nastavio govoriti dr. Ljepša Rakas Vujčić je prekinula sjednicu i vijećnicima rekla da će dobiti pozive za njen nastavak.

Dogovorena je stanka za vrijeme koje je dr. Ljepša Rakas Vujčić napustila vijećnicu.

-Smatram da sam imao pravo reći svoje mišljenje i tada postaviti pitanje što mi nije dozvoljeno- kazao je Marijan Radić.

-Dogodilo se nešto nepredviđeno i što nismo očekivali. To se tiče odnosa tih ljudi i ja to ne mogu komentirati, a mi ćemo nastaviti sa sjednicom po Poslovniku – kazao je gradonačelnik Vionko Grgić.

Vijećnici su se vratili na nastavak sjednice, a na mjesto Ljepše Rakas Vujčić sjeo je Marijan Radić, kao njen zamjenik i nastavio voditi sjednicu.

Da se obrati zatražio je Željko Bešlić (HDZ) koji je kazao da se nije poštivala institucija predsjednice Gradskog vijeća i da vijećnici Kluba vijećnika HDZ-a i zato ne žele sudjelovati u daljnjem radu Gradskog vijeća i da se, kako je kazao, već jedanput treba kazati tko vodi Gradsko vijeće i koga se treba slušati. Nakon toga su vijećnici HDZ-a napustili vijećnicu.

Sjednica je ipak nastavljena jer SDP ima komotnu većinu u Gradskom vijeću i dovoljan broj vijećnika da se sjednica može nastaviti.

-Imamo kvorum i ovo nema smisla. Ovo je politiziranje sa strane HDZ-a. Oni nisu sudjelovali u niti jednom našem projektu, a niti ga podržavali. Iskoristili su ovu situaciju, ali njima na volju. Da ih ima više još bi nas ugrozili – kazao je gradonačelnik Vinko Grgić ne želeći dalje komentirati ovaj slučaj.

Tajnik Zlatko Zebić je kazao da se sjednica može prekinuti samo uz suglasnost Gradskog vijeća i da predsjednica ne može na ovakav način prekinuti sjednicu i naveo da su dva razloga, jedan je nedostatak kvoruma, a drugi preopširan dnevni red, te ponovio da se sjednica može prekinuti samo uz odluku Gradskog vijeća.

Ponovo je utvrđeno da ima kvorum i sjednica je nastavljena.

Related Post