JOŠ JEDAN STEČAJ

539 0

NOVA GRADIŠKA, 1. prosinac 2014. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu prihvatio je prijedlog radnika Betona i nad tom građevinskom tvrtkom pokrenuo stečajni postupak. Za stečajnu upraviteljicu imenovao je Sandu Marinac.

 

Sud poziva vjerovnike i razlučne vjerovnike da u roku prijave svoje tražbine stečajnoj upraviteljici. Ispitno ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine održat će se 10. veljače 2015. godine. Sud nalaže Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novoj Gradiški da izvršiti zabilježbu otvaranja stečaja na nekretninama, a Policijskoj upravi brodsko-posavskoj zabilježbu otvaranja stečaja na svim vozilima koje se vode na Betonu.

Prema potvrdi Fine na dan 17. 11. 2014. godine Beton je u neprekidnoj blokadi bio 417 dana s nepodmirenim obvezama od 2.033.484,06 kuna.

Privremena stečajna upraviteljica je utvrdila da Beton raspolaže imovinom dostatnom za pokriće troškova stečajnog postupka, jer ima evidentiranu imovinu: opremu u Kamenolomu Srednji Lipovac nabavne vrijednosti od 2.728.696,82 kuna, te da je upisan kao vlasnik brojnih nekretnina čija je knjigovodstvena vrijednost 10.331.933,00 kuna, ali da im je stvarna tržišna vrijednost znatno manja zbog situacije na tržištu.

Prema procjeni privremene stečajne upraviteljice naplativa potraživanja Betona iznose 123.886,15 kuna.

Kako Beton sigurno raspolaže vrijednim nekretninama i pokretninama Sud je procijenio izvjesnim da će se njihovom prodajom polučiti novčana sredstva potrebna za vođenje stečajnog postupka.

Related Post

STEČAJ U STRMCU

Autor - 03/11/2014 0
Na četvrtom ročištu se ne mogu prodati ispod 80 posto utvrđene vrijednosti, odnosno ispod početne cijene od 5,178.496,00 kuna