NALAZ REVIZIJE – DUG OD 3 MILIJUNA KUNA GASI RADIO POSTAJU NOVA GRADIŠKA

1088 0

ODGOVORNOST: Grasdsko vijeće poziva Uskok, Državno odvjetništvo i Policiju

 NOVA GRADIŠKA, 21. svibnja 2010. – Budući je je iz izvješća revizije evidentno da je ugoržena imovina Grada Nova Gradiška Gradsko vijeće zahtijeva od uprave Hrvatskog radija radio postaje Nova Gradiška da u roku sedam dana sazove Skupštinu na kojoj će

 se razmotriti izvješće revizije, donijeti potrebne odluke i utvrditi odgovornost uprave i djelatnika koji su svojim radom i ponašanjem doprinijeli stanju kakvo je utvrdila revizija. Od Skupštine se traži da utvrditi potrebne mjere i sankcije. Ako uprava Radio postaje ne sazove Skupštinu i ne donese potrebne odluke Gradsko vijeće će, kao jedan od suvlansika, dostaviti prijedlog Trgovačkom sudu za poktretanje stečajnog postupka. Uz to Gradsko vijeće nalaže gradskoj službi za pravne i opće poslove da o nalazima revizije izvijesti Državno odvjetništvo, Uskok i Policijsku upravu brodsko-posavsku i traži daljnje postupanje po nalazima revizije. Gradonačlenik Josip Vuković zadužuje se da zajedno s Skupštinom Radio postaje Nova Gradiška nađe način i organizira obavljanje radijske djelatnosti za područje grada Nova Gradiška.

Revizija utvrdila brojne nepravilnosti

 Zaključci su to Gradskog vijeće nakon što je revizorica Anica Petrišić-Piškulić obrazložila nalaze o izvršenoj reviziji financisjkih izvještaja za 2008. godinu i poslovnih knjiga za 2009. godinu u kojem između ostalog stoji zaključak da je na temelju iskazanih obveza u iznosu od 2,8 milijuna kuna za 2008. godinu i blokade žito-računa upitno daljnje poslovanje Radio postaje. Revizija je utvrdila brojne nepravilnosti pa, kako navodi revizorica financijski izvještaji Radio postaje ne daju istinit i objektivan prikaz o stanju. Nije obaljen popis imovine iobveza, knjiženja su obavljana bez vjerodostojne dokunetacije, stanje kupaca i dobavljača nije usklađeno, kao ni obveze po kreditima, koje ne odgovaraju otvorenim stavkama banaka i Leasing društva, a ni blagajničko poslovanje nije uredno vođeno. Revizorica u svom izvještaju zaključuje da njoj prezentirana dokunatacija nije vjerodostojna, jer je na uvid dobila različite bruto bilance, a pojedina knjiženja obavljena su bez vjerodostojne dokumentacije.  

Pokušaj prijenosa koncesije na Radio 98,1 Ukupne obveze Radio postaje iznose oko 3 milijuna kuna, a sada su vjerojatno i veće jer rastu kamate koje obračunavaju Porezna uprava i banke. Gradskim je vijećnicima na klupe dostavljen dopis Agencije za elektroničke medije u kome je vidljivo da je mimo Grada Nova Gradiška podnijet zahtijev za prijenos koncesije Radio Postaje Nova Gradiška na tvrtku Radio 98,1 u vlasništvu Rajka Aleksića. Agencija zahtjevu nije udovoljila. – Ja ovo u svom životu i poslovanju nisam vidio. To je hrpa nezakonitih poslovanja. Ono što je moja dužnost je zaštiti gradsku imovinu. Odvijaju se neke radnje koje nisu korektne za vjerovnike, članove Radio postaje i Grad koji ima učešće od 25, 20 posto. Dobili ste na klupe zahtjev za prijenos koncesije na tvrtku koja je u privatnom vlasništvu direktora tvrtke Radio postaje. S obzirom da moramo poštivati zakonitu proceduru moramo dati nalog da sazovu Skupštinu i to s određenim rokom, na kojoj moraju raspraviti o reviziji, utvrditi odgvornost i poduzeti mjere protiv odgovornih koji su sudjelovali u svim ovim negativnim radnjama, od suspenzije do udaljena s posla. Mora se po zakonu provesti stegovni disciplinski postupak i podnijeti krivične prijave Uskoku, Policiji i Državnom odvjetništvu za sve one koji su sudjelovali u ovim radnjama jer se to više ne može tolerirati. Ukoliko to Skupština ne napravi, da bi zaštitio imovinu Grada, treba donijeti odluku da se pokrene stečaj. S obzirom da Novoj Gradiški i Gradu treba Radio postaja, treba omogućiti da rade onima koji se nisu ogriješili i definitivno razriješiti ovu moru. Oporba nas proizva, a gdje god dirnemo naizalzimo na nekvalitetan, nekorektan i protuzakonit način rada. Uzmimo za primjer Slavču gdje je troje djelatnika kralo novac od naplate građana. Ovdje tvrdim isto tako, obzirom na uplate i ostalo što je utvrdila revizija, da je gro onih koji su radili te poslove uzimalo novce i raspoređivalo ih kako se htjelo. To je posao koji trebamo razriješiti, poduzeti konktretne mjere i zaustaviti ovakav način rada, a radnicima Radio postaje koji nisu odgovorni za ovakvo ponašanje, pomoći da se skine sintagma da su svi lopovi. Nisu svi lopovi, zna se tko je lopov i to treba utvrditi po proceduri – kazao je gradonačlenik Josip Vuković.  

Anica Petrušić – Piškulić

 Tko je ugasio radio

– U izvješću revizije se manje ili više potvrđuje sve ono što su i vrapci znali, a to je da u Radio postaji stanje nije dobro i da je blagajničko poslovanje vođeno u najmnju ruku nestručno i u opreci s zakonom. Vrapci su znali da danas neće biti prijenosa ove sjednice jer je link bolestan, možda i pokvaren. O intersu građana se ne razmišlja pa bi bilo dobro isnimke s ove sjednice prodavati građanima pod naslovom „Tko je ugasio radio“ ili bi još bolji bio naslov „Tko ga je popalio“. Problemi su se godinama gomilali bez pokušaja da se stanje razriješi. Neplaćene porezne obveze i doprinosi bili su dovoljan razlog da se angažiraju pravosudni organi, a da ne govorimo o obvezi proglašenja stečaja tri mjeseca nakon objavljivanja blokade žiroračuna. Postavlja se pitanje gdje su bili nadležni. Nema stavke koja nema negativnu opasku ili u prijevodu kaznenu kvalifikaciju – kazao je Mirko Golovrški u ime Kluba vijećnika SDP-a.  

– Iz izvješča je jasno da financijski izvještaji nisu istiniti, niti objektivni, da financijsko polsovanje nije vođeno u skladu s zakonom. Gotovo u svakoj stavci revizor navodi da stanje nije usklađeno niti s dobavljačima, niti s bankama, da je krivo knjiženo, nepravilno evidentirano i što je najviše zabrinjava da nema svih dokumenata. Kako je uopće moguće da nema vjerodostojnih dokumenata i da nisu dostavljeni na uvid. O svemu možemo samo zajključiti da još puno toga ima što mi neznamo i što u ovom izvješću nije moguće obrazložiti. Treba konačno riješiti teške dubioze na našoj Radio postaji – obrazložila je Dinka Matijević stavove HDSSB-a.

 – Vidljivo je da je Radio postaja od 2008. godine u blokadi i da obveze iznose oko 3 milijuna kuna. Pitam što treba učiniti da bi se utvrdilo stvarno financijsko stanje. Ovom revizijom to nismo uspjeli. Da li je sukladno zakonu da u slučaju blokade žiroračuna tvrtka posluje preko druge tvrtke, kao u ovom slučaju kada je Hrvatski radio Radio postaja Nova Gradiška poslovala preko tvrtke Radio 98,1 – upitao je Franjo Kikić.  

Related Post

NEĆE IH ZABORAVITI

Autor - 31/08/2015 0
LJUPINA – Članovi NK “Slaven” Ljupina 29. kolovoza organizirali su deseti po redu Memorijalni nogometni turnir u sjećanje na pet…