NOVA RUBRIKA – DOBAR PRIMJER, LOŠ PRIMJER

1568 0

NOVA GRADIŠKA, 27. srpnja 2011. – Danas startamo rubrikom LOŠ PRIMJER – DOBAR PRIMJER, koja će fotografijom i kratkim tekstom upozoravati na loše, ali i dobre primjere koje srećemo u našem gradu. Iz današnjeg primjera vidi se o čemu se radi i kakva nam je namjera. Tema je široka pa se može ukazivati na propuste i

anomalije, ali isto tako i na pozitivne primjere kojima pojedinci ili skupine (udruge) doprinose biljem ukupnom životu u našem gradu. 

Na vaš ćemo poziv doći, snimiti fotografiju i vidjeti o čemu se radi. Cilj je upozoriti nadležne institucije i lokalnu vlast na propuste, a isto tako i građane koji u manjoj ili većoj mjeri doprinose, naprimjer, boljem ili lošijem izgledu grada. U dobroj namjeri, kudite i hvalite. Imate priliku da kratko komentirate i predlažete.

Primjeri koje ćemo objavljivati zadiru u razne sfere osobnog i društvenog ponašanja te odgovornosti naspram zajednice u kojoj živimo.

adrese: franjo.samardzic@sb.t-com.hr

ili dejan.novagra@gmail.com

Related Post

EU, DA ILI NE ?

Autor - 19/01/2012 0
Tek smo riješili izbore a već smo pred donošenjem sudbonosne odluke: hoćemo li ili nećemo u Europsku Uniju? Slušamo i…