POLICIJA UPOZORAVA

834 0

Najteže prometne nesreće s neželjenim teškim ozljeđivanjem i smrtnim stradavanjem osoba, događaju se uglavnom zbog ljudskih grešaka, odnosno grubog kršenja prometnih pravila i nepoštivanja prometne signalizacije.

U većini je riječ o prekršajima, kao što su: brzine, alkohol, nepoštivanje prednosti prolaska, prometne signalizacije i drugo.

 

Policijski službenici na polju represivnog djelovanja svoje postupanje usmjeravaju na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji su usko povezani s događanjem najtežih prometnih nesreća i recidivistima. Aktivnost prometne policije, jedan je od bitnih faktora koji utječe na smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica, ali nikako jedini, jer se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može kontinuirano ostvarivati isključivo i samo poduzimanjem preventivnih i represivnih mjera policije. Stoga je za postizanje željenog stupnja sigurnosti u području prometa osim policije bitan doprinos i drugih institucija koje se bave sigurnošću prometa, no i osviještenost, odnosno prometna kultura svih sudionika u prometu.

 

Policija opetovano poziva sve sudionike u prometu na oprez, savjesno i odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Related Post