Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka – Župan Danijel Marušić: Zadržali smo optimizam, a velike nade polažemo u programe Vlade i razvoj slavonskih županija

1458 0

Piše: Dr. sc. Danijel Marušić, dr. med. vet., župan Brodsko-posavske županije

 

Dragi stanovnici Brodsko-posavske županije i čitatelji Novogradiškog godišnjaka,

Već dugi niz godina ova vrijedna publikacija prati događanja iz naše, Brodsko-posavske županije i Grada Nove Gradiške, te tako daje veliki doprinos u očuvanju povijesti ovoga kraja. S godinama, NG godišnjak je postao kronika jednog vremena, mjesta i ljudi, stoga, prepoznajući njegov značaj, Brodsko-posavska županija pomaže u njegovom očuvanju.
Uz izlazak ovogodišnjeg broja, valja nešto reći i o samoj Brodsko-posavskoj županiji. Iako se loša gospodarska situacija u zemlji odrazila i na našu Županiju, koja je kao jedna od slavonskih županija, najviše zahvaćena takvim ekonomskim kretanjima, kroz razne mjere i projekte nastojali smo poboljšati životne uvjete svih naših stanovnika. S ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova naše Županije podjednako, realizirali smo ili započeli projekte s područja gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, komunalne infrastrukture, kulture, športa i zaštite okoliša, a posebnu pažnju poklanjamo projektima financiranim iz strukturnih i kohezijskog fonda Europske unije, vjerujući kako u njima leži i bolja budućnost cjelokupne Županije.

Europski fondovi, u našim gospodarskim promišljanjima, glavni su izvor za realizaciju naših strateških projekata od kojih su neki poput sustava navodnjavanja Orubica i Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Šaguljama u visokoj fazi realizacije. Usvajanjem Županijske razvojne strategije određen je razvojni smjer Brodsko-posavske županije kao i kapitalni projekti, a tijekom njene izrade ukupno je prikupljeno 467 projekata od čega je, prema razini spremnosti, izabrano 440 projekata. Projekti su različitih tematskih ciljeva integriranih u akcijski plan provedbe ŽRS BPŽ. Strateški okvir sačinjava 3 glavna cilja, 13 prioriteta i 59 mjera. Imamo viziju Brodsko-posavske županije kao gospodarsko održive, kao centre obrazovanja, zaštićene kulturne i prirodne baštine, socijalne uključivosti, te kao primjer sinergije ruralnog i urbanog razvoja. spremni za prijavu a neki u fazi pripreme. Posebno bih izdvojio: izgradnju i opremanje Poduzetničkog inkubatora za IKT i robotiku INCUBOTEC, izgradnju Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradiški CEKOM ING., dovršetak izgradnje RCGO Šagulje, izgradnju sustava navodnjavanja za cjelokupno područje BPŽ, izgradnju učeničkih domova u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u infrastrukturu, odnosno izgradnju sveučilišnog kampusa i svih ostalih sastavnica Sveučilišta u Slavonskom Brodu kao i Veleučilišta, te brojne druge. Projekt razvoja Luke Brod koji već dugo zagovaramo kao kapitalni projekt za razvoj ne samo Slavonskog Broda, već i Brodsko-posavske županije u cjelini je također krenuo s realizacijom. U srpnju ove godine potpisani su Ugovor o izvođenju radova i Ugovor o koncesiji za Projekt „Infrastrukturni Radovi u lučkom području Luke Slavonski Brod s koncesijom za javne usluge” čime su otklonjene sve prepreke za početak radova izgradnje lučke infrastrukture koji su i započeli u kolovozu prošle godine.
Raznim aktivnostima i mjerama nastojali smo povećati poljoprivrednu proizvodnju i njenu konkurentnost na tržištu, pa tako s Hrvatskim vodama kao partnerom, ponovno se oslanjajući na europske fondove, provodimo projekte navodnjavanja Orubica, Jasinje i Garčin. Vjerujemo da će daljnjoj revitalizaciji poljoprivrede doprinijeti i uspješno apliciranje na nedavno raspisane natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za koje već ima gotovo 1300 prijavljenih.

Obrazovanje je jedan od ključnih čimbenika razvoja, stoga su u okviru nadležnosti Županije u organiziranju i financiranju djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja nastavljene aktivnosti na unapređenju djelovanja školskih ustanova. Poboljšavaju se materijalni uvjeti i financiraju programi i projekti iznad minimalnog standarda, te ulaganjima kroz tekuće investicije, energetsku obnovu i rekonstrukciju.

Na kraju, reći ću još i to da smo unatoč teškoj situaciji zadržali optimizam, da velike nade polažemo u mjere i programe aktualne Vlade koje će ići u smjeru revitalizacije svih, a posebice slavonskih županija, te razvoja gospodarstva i poljoprivrede u poboljšanja socio-ekonomskih uvjeta.

U tom kontekstu, nadam se da u budućem razdoblju nećemo raditi samo na zaustavljanju negativnih trendova, već biti usmjereni daljnjem razvoju pri čemu ćemo osobitu pažnju poklanjati smanjenju nezaposlenosti, mladim i sposobnim ljudima, svim vidovima suradnje, kao i europskim projektima.

Related Post