SANACIJA BOLNICA

974 0

NOVA GRADIŠKA, 20. veljače 2013. – Bolnice u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški bit će od 26. veljače ove godine u rukama države. Tog će dana, očekuje se, županijska Skupština donijeti odluku kojom poziva Vladu RH da provede sanacije

Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu i Opće bolnice u Novoj Gradiški. Razlog za takvu odluku su nepodmirene obveze koje, kako stoji u obrazloženju, Županija brodsko-posavska kao njihov osnivač nije u stanju podmiriti zbog nedostatka vlastitih sredstava.

 

Radi se o gubicima nastalim zbog uvođenja limita i neplaćanja izvršenih usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Brodska bolnica vjerovnicima duguje 76,5 milijuna kuna, od kojih su dospjele 35,3 a 41,2 milijuna kuna nedospjele obveze. Gubici novogradiške bolnice iznose 27 milijuna kuna od kojih su 14 milijuna dospjele, a 13 milijuna kuna nedospjele obveze.

Županija se kao osnivač brodske i novogradiške bolnice odriče osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije. U tom periodi, stoji u pripremljenoj odluci za članove županijske Skupštine, imovina bolnica ne može se prodavati, otuđivati ili na bilo koji drugi način opterećivati i s njome se mora upravljati po načelu dobrog gospodara. Isto tako u tom periodu neće doći do ukidanja bolničkih odjela niti djelatnosti, a neće doći ni do otpuštanja djelatnika. Ukoliko Vlada RH putem sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća poduzme neke od navedenih mjera za sanaciju Brodsko-posavska županija će povući izjavu o odricanju osnivačkih prava.

Županija će nakon provedene sanacije ponovno preuzeti osnivačka prava.

Related Post