Stečaj nad Klaonicom d.o.o.

660 0

NOVA GRADIŠKA, 10. veljače 2012. – Na prijedlog bivše djelatnice Fani Perković, Trgovački sud u Slavonskom Brodu pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad Klaonicom s tovilištem d.o.o. Nova Gradiška.

Bivša djelatnica ima pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Novoj Gradiški od 7.veljače 2007. godine i potražuje 146.736 kuna na ime naknade štete i neisplaćene naknade plaće, uz pripadajuće zakonske zatezne kamate.

 

Klaonica s tovilištem ne može podmiriti potraživanje bivše djelatnice jer ima žiro račun u dugotrajnoj blokadi s evidentiranim neizmirenim obvezama u razdoblju duljem od 60 dana pa sutkinja Trgovačkog suda Vesna Vukelić smatra da su time ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka jer kod dužnika postoji nesposobnost za plaćanje.

 

Za privremeno stečajno upravitelja imenovan je Bruno Galista iz Slavonskog.Broda. Dužan je ispitati postoje li razlozi za otvaranje stečajnog postupka, kakvi su izgledi nastavka poslovanja dužnika, te mogu li se imovinom dužnika pokriti troškovi prethodnog postupka, te o tome dostaviti pisano izvješće stečajnom sucu.

Related Post

POLICIJSKA AKCIJA „VINKOVO“

Autor - 21/01/2014 0
Prometna policija će poduzeti pojačane mjere nadzora alkoholiziranosti vozača tijekom 22. i 22./23. siječnja 2013. godine (srijeda/četvrtak) u vremenskom periodu…

NOVO LICE CVJETNOG TRGA

Autor - 20/07/2017 0
NOVA GRADIŠKA, 20. srpnja 2017. – Nakon što je Grad od Srpske pravoslavne crkve otkupio parcelu na Cvjetnom trgu i…