UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH

1083 0

NOVA GRADIŠKA, 1. travanj 2015. – Udruga gluhih i nagluhih je u drugoj polovici ožujka provela još jedno stručno osposobljavanje (eng. training course), naziva ‘Europa za uključivost’ ( eng. ‘Europe for inclusion’), u sklopu Erasmus Plus

programa, za čiju je provedbu u RH zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

 

Projektne aktivnosti su održane u Zagrebu, od 17. do 25. ožujka, te su okupile 25 sudionika iz 7 europskih zemalja – Hrvatske, Cipra, Španjolske, Rumunjske, Latvije, Slovenije i Slovačke.

Treningom ”Europa za uključivost” adresirali smo teme socijalne uključivosti i anti-diskriminacije, koje se referiraju na potrebe brojnih europskih društava koja se, iz različitih razloga, suočavaju s problemom socijalne isključivosti. Projekt je imao za cilj razviti među sudionicima aktivno iskazivanje građanskog sudjelovanja što će ojačati zajedničke europske vrijednosti poput solidarnosti, otvorenosti, razumijevanja i slobode za borbu protiv siromaštva i marginalizacije kroz volontiranje.

Korištenjem metoda neformalnog učenja kao što su radionice, diskusije, simulacije i forum teatar pružili smo sudionicima kompetencije, vještine i znanja o siromaštvu, marginalizaciji, održivom miru, ljudskim pravima, te politikama anti-diskriminacije i socijalne kohezije kako bi oni mogli djelovati kao multiplikatori veće društvene uključenosti u okviru Erasmus + programa. Puna implementacija ovog projekta rezultirat će većom osviještenosti o važnosti socijalne uključivosti u društvima zahvaćenima ovim projektom što će dovesti do ulaganja većeg truda u stvaranje i implementaciju dugoročnih inkluzivnih strategija, kako bismo se svi mogli angažirati u stvaranje društva gdje su sličnosti slavljene, a različitosti poštovane.

Također, u sklopu projekta sudionici su imali priliku posjetiti NP ‘Plitvička jezera’ i izložbu mladih autora u Muzeju suvremene umjetnosti, te se tako bolje upoznati s prirodnim i kulturnim ljepotama Hrvatske i povećati svoju interkulturnu kompetenciju.

Projektne aktivnosti završile su provedbom evaluacijske radionice na kojoj su sudionici imali priliku ocijeniti sve aspekte projekta – od logističkih preko programskih. Sudionici su izrazili veliko zadovoljstvo provedbom ovog treninga, te su ga ocijenili odličnim iskustvom za svoj osobni i profesionalni razvoj.

Udruga se ovim putem zahvaljuje svima koji su podržali ovaj projekt, medijima koji su pratili naše aktivnosti, te nam na taj način pružili potrebnu podršku; našim partnerima koji su odabrali najbolje sudionike te tako pridonijeli uspješnom provođenju treninga, te ispunjavanju zacrtanih ciljeva, hostelu ‘The House’ na izvrsnom gostoprimstvu i svakako našim trenerima koji su zaslužni za sva ona znanja i iskustava za koje smo bogatiji-Nikolini Jureković i Ivanu Tomasiću.

Nadamo se da smo ovim projektom potakli veći broj mladih ljudi na aktivno sudjelovanje u društvu, te im pružili potrebna znanja, vještine, osnažili osjećaj samopouzdanja i korisnosti koji će im pomoći u borbi s društvenom isključenosti te promicanju inkluzije.

Odnosi s javnošću UGNG


Related Post