D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o. U STEČAJU

1645 0

NOVA GRADIŠKA, 17. siječanj 2014. – Budući da na prethodnoj javnoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca Trgovački sud u Slavonskom Brodu oglasio je šesnaestu javnu dražbu na kojoj će se nekretnine prodavati

po početnim procijenjenim cijenama umanjenim za 74 posto.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana nude se po ukupnoj početnoj cijeni od 10.891.130,91 kuna, nekretnine i pokretnine pogona Radinost, a koje su opterećene sa razlučnim pravima po početnoj ukupnoj cijeni od 7.179.516,08 kuna, a nekretnina pogona Tvornica, na kojima su upisana razlučna prava, po početnoj cijeni 12.816.816,84 kuna.

 

Na šesnaestoj javnoj dražbi nekretnine će se prodavati po istim cijenama kao i na prethodnoj javnoj dražbi.

Ročište za šesnaestu javnu dražbu određuje se na dan 18. veljače 2014. u 11,30 sati, sudnica 73/III, u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13.

Related Post