NOVOGRADIŠKO ZDRAVSTVO – Postaje li bolnica, bolnica za umiranje i infektivni otpad?

1469 0

GRADONAČELNIK JOSIP VUKOVIĆ: Spremni smo organizirati referendun za spas gradskih zdravstvenih ustanova

NOVA GRADIŠKA, 21. svibnja 2010. – Na sjednici Gradskog vijerća brojna su pitanja o stanju novogradiškog zdravstva ostale bez odgovora, ponajprije ono hoće li Opća bolnica Nova Gradiška, kako neki razmišljaju i predlažu, biti hospicij i

 mjesto zbrinjavanja infektivnog otpada. Raspravu o informaciji i slanje izvješća o radu Opće bolnice i Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ ignorirali su ravnatelji dr. Zoran Jukić i dr. Marijan Radmilović uz obrazloženje da o radu ustanova kojima su na čelu raspravlja Županija i da Grad Nova Gradiška nije nadležan raspravljatri o njihovom radu. Iz istih razloga Romana Muzulović je zatražila u ime Kluba vijećnika HDZ–e da se rasprava skine s dnevnog reda. Gradonačlenik Josip Vuković izrazio je sopremnost organiziranja građana i provođenja refernduma za spas gradskih zdravstvenih ustanova. Postupak ravnatelja Gradsko vijeće smatra nekorektnim. U zaključku sa sjednice stanje u zdravstvenim ustanovama ocijenjeno je neodrživim. U interesu zaštite bolesnika i djelatnika predlaže se upravnim vijećima, županu Danijelu Marušiću, saborskim zastupnicima iz 5. izborne jedinice, Minstarstvu zdravstva i saborskom Odboru za zdravstvo da rasprave stanje i preventivno djeluju.

Neprirodno je da Grad ne brine o bolnici

 – Nitko nije ravnodušan na stanje zdravstvenih ustanova u gradu. Iznenađuje da je informacija da Gradsko vijeće nije nadležno za razmatranje izvješaja o radu došla od gradskog vijećnika koji je mogao je svojim kolegama vijećnicima iznijeti stanje u Bolnici u kojoj je ravnatelj. Županija nije osnivač Bolnice. Na županiju je samo preneseno osnivačko pravo. Kao što je neprirodno kostruirana naša županija, neperirodno je da grad ne brine o svojoj bolnici. Živo smo zaintzeresirani za našu bolnicu. Hoćemo li mi u slučaju daljnjeg zakidanja naše Bolnice i korist brodske ostati skrštenih ruku i bez informaije o tome što nam se sprema. Izgleda da se Bolnica priprema da šaptom padne kao bolnica i da postane hospicij, odnosno umiralište i mjesto za zbrinjavanje infektivnog otopada, kako to u novinama izjavljuje dr. Jelić. Ne možemo biti spokojni i zadovoljni kada se najavljuju ovakva mogućnost, koja se ne najavljuje bez osnova. Iz zvješća o radu Bolnice, koje smo dobili zahvaljujući našim županijskim vijećnicima, vidi se da je zabilježila gubitke, što je još jedan razlog više da se o bolnici razmišlja, kako je u novinama pisalo, kao o marginalnoj instituciji. Zatro me živo interesira u kom smjeru će se Bolnica razvijati ili nazadovati – kazao je Mirko Golovrški u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznoseći niz primjedbi na organiziranost bolnice i njenih pojedninih odjela koji postoje samo na papiru i poremećenim međuljudskim odnosima. Golovrški je zaključio da se ne smije dozvoliti da Opća bolnica postane bolnica na kraju grada.  

Sačuvati Bolnicu i zaštiti zaposlenike

 – Lokalnoj vlasti i našim građanima je jako važno da naše zdravstvene ustanove svoju djelatnost obavljaju u okviru zakona, imaju osposobljene stručne djelatnike te da se, što je najvažnije korisnicima osigurava kvalitetno i pravodobno liječenje. Važno nam je da vode dobru financijsku politiku, da posluju transparentno i u skadu s zakonima, posebno zbog činjenice da naša bolnica zapošljava 398, da Dom zdravlja 100 djelatnika. Racionalizacije u zdravstvu su nužne, ali izjave da bi svaka Županija trebala imati jednu Opću bolnicu zabrinjava. Moramo učiniti sve kako bi zadržali našu bolnicu, zaštiti naše zaposlenike. Logično je da smo zatražili informaciju o stanju o našim zdravstvenim ustanovama, kao bi bili upoznati sa svom problematikom i na vrijeme reagirali – kazala je Dinka Matijević u ime Kluba vijećnika HDDSB-a.  

Zabrinuti građani

 – Svi trebamo biti zabrinuti. Ovih mi se dana obratilo nekoliko naših građana pacijenata, koji su uznemitreni nakon napisa u medijima o velikim financijskim dubiozama, a najviše su zabrinuti i pitaju hoće li bolnica uopće opstati u Novoj Gradiški. Ako vjerujemo novinama, a nismo vidjeli demanti, uvaženi primarijus Jelić je rekao da u Novoj Gradiški postoji jedna mala bolnica za koju se predviđa da će postati hospicij ili odlagalište infektivnog otpada. Da li naši građani mogu zamisliti da će naša bolnica postati odlagalište infektivnog otpada? Mogu razumjeti ako se govori o spajanju bolnica koje su udaljene sto metara, ali naša bolnica je 130 kilometara od Zagreba prva bolnica na ovom potezu. Prije nje postoje samo dvije specijalne bolnice, a to su Popovača, za duševne bolesnike i Ivanić Grad za rehabilitaciju. Prva opća bolnica od Zagreba je Opća bolnica Nova Gradiška, a prva iduća je 65 km od nas. Ne smije se zaboraviti da je naša bolnica u ratu dala veliki doprinos. Žao mi je što je mala zainteresiranost danas ovdje u vijećnici, posebno što nema gradskog vijećnika dr. Zorana Jukića i što nema uvaženog kolege doktora Oršulića. Veliki je pritisak naših građana, a iz udruga proizašlih iz Domovinskog rata pitaju da li da pišu peticiju. Svi se trebamo zamislit bez obzira jesmo li iz SDP-a , HDSSB-a HDZ-a, ili bilo koje druge stranke, jer smo garđani grada Nove Gradiške i građani bivše općine Nova Gradiška. Motramo se izboriti da bolnica opstane, da radi kako treba i da se poprave međuljudski odnosi – kazala je uz ostalo zamjenica gradonačelnika dr. Ljepša Rakas-Vujčić.  

Dr. Ljepša Rakas – Vujčić

Vesna Kolić – Klikić                             Romana Muzulović

 Mjesna zajednica Nova Gradiška

 – Prije nekoliko godina za vrijeme inicijative o pripajanju našeg Doma zdaravlja brodskom rekli su mi da će Nova Gradiška biti Mjesna zajednica Slavonskog Broda. To stvarno ide tako. Nedavno se ukinuo Ureda za obranu i preselio u Slavonski Brod. Ukinut je Ured za zaštitu i spašavanje i dekretom preseljen Slavonski Brod. Sad se razmišlja o ukidanju još nekih službi. Trebamo li mi to gledati skršetenih ruku, a da ništa ne progovorimo. Sada imamo slučaj Doma zdravlja i Bolnice. Ovo je priprema da se ove dvije ustanove ukinu. Hajde da mi spriječimo da nam se to ne dogodi, da pripremimo ljude, ali i one koji bi eventualno krenuli u donošenje ovakvih odluka. Ne možemo biti kao rogovi u vreći. Ova rasprava je u cilju da zajedniči spriječimo ukidanje nečega što je od posebnog značaj za nas i našu djecu – kazao je Josip Mikšić, predsjednik Gradskog vijeća. Početkom ove godine pri donošenju programa rada županijske Skupštine osobno SAM zatražila da se nadopuni program rada analizim stanja U zdravstva, dakle bolnica, domova zdravlja i socijalne skrbi. Analiza potreba kadrova, stanje kadrova i prostora i opremljenost bolnica i domova zdravlja s prijedlozima što učiniti da se unarijedi ta djelatnost nije prihvaćem. Obrazloženo je da će se o tome raspravljati kod izvješća o radu ustanova u zdravstvu uz opasku podpredsjednika Skupštine, koji je s našeg područja, da tražim gluposti – kazala je županijska vjećnica Vesna Kolić-Klikić.  

Related Post

Otvoren NTL

Autor - 10/11/2011 0
NOVA GRADIŠKA, 10. studeni 2011. – Novogradiščani su danas dobili još jedan prodajni centar. NTL-ov prodajni centar, veličine Lidla, na…

GRADSKA ODLIČJA 2013.

Autor - 09/01/2014 0
Nikola Tot kao poduzetnik dao je velik doprinos u razvoju obrtništva, uspješnom poslovanju i zapošljavanju