OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ŠUMA: Utjecaj klimatskih promjena na sušenje i propadanje nizinskih poplavnih ekosustava

1887 0

NOVA GRADIŠKA, 21. ožujka 2018. – Povodom Svjetskog dana šuma jučer su se u Domu kulture okupili inženjeri šumarstva i drvne tehnologije , te ekolozi i predstavnici javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode.

U ime Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Nova Gradiška, Hrvatskih šuma Uprave šuma podružnica Nova Gradiška i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica, pozdravili su ih Mario Bošnjak, Hrvoje Žakić i Josip Bodrožić-Džakić.

-Hrvatske šume i Uprava šuma Nova Gradiška podržavali su i podržavat će ovakve akcije. Hvala Ogranku Hrvatskog šumarskog društva, gospodinu Bodrožiću i svima ostalima koji su prihvatili i podržali organiziranje ovog skupa. Najavio bih Šumarskom fakultetu, Javnoj ustanovi Natura Slavonica i ostalima da za slijedeću godinu, kada obilježavamo 250 godina prašumskog rezervata Prašnik, napravimo bolja istraživanja naše dvije zaštićene prašume, a to je uz Prašnik i Muški bunar- kazao je Hrvoje Žakić, voditelj Podružnice Uprave HŠ u Novoj Gradiški.

Doc.dr.sc. Stjepan Mikac sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o Utjecaju klimatskih promjena na sušenje i propadanje nizinskih poplavnih ekosustava, te dendroekološkim istraživanjima i utjecaju klimatskih promjena na odumiranje hrasta lužnjaka i poljskog jasena u RH. Bilo je riječi o 250.godišnjoj dinamici prašumskog rezervata vegetacije Prašnik u svjetlu klimatskih promjena. Predstavio je i rezultate istraživanja i stanje prašume Prašnik.

Promjene u klimi, posebice u temperaturi i količini padalina, snažno utječu na sastav, funkciju i strukturu ekosustava. Ovakvim promjenama posebno su podložni hidrološki osjetljivi ekosustavi poput nizinskih poplavnih šumskih ekosustava rasprostranjenih u dolinama velikih rijeka. Osim klimatskih promjena na ove šume negativno utječe čovjek (krčenjem i regulacijom voda). U Posavini su posebno ugrožene poplavne šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena.

Nakon razminiranja (sredinom 2015. godine), krajem 2015. godine počela su prva istraživanja znanstvenika sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na lokaciji prašume Prašnik, zaštićene u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. To su prva opsežna znanstvena istraživanja područja od 1979. godine. Predmet istraživanja bio je utjecaj klimatskih promjena na poplavne šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena u Hrvatskoj. Prašnik je izabran za istraživanje kao jedina lužnjakova prašuma u Hrvatskoj što omogućuje praćenje utjecaja navedenih čimbenika na stanje ovog ekosustava od 18. stoljeća do danas. Prašnik je i jedini izvorni ostatak opjevane i u Europi proslavljene slavonske šume pa njegova zaštita ima nacionalnu važnost. Kao druga lokacija izabrana je šuma poljskog jasena u istočnom dijelu Parka prirode Lonjsko polje. Znanstvenici su istraživali utjecaj klimatskih čimbenika i razine podzemnih voda na rast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena.

Predavanja su organizirali Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Nova Gradiška i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Related Post