POLICIJA NASTAVLJA PROJEKT

935 0

„JEDNAKA PRAVA ZA SVE – DJECU I OSOBE SA INVALIDITETOM“

Projekt Službe kriminalističke policije pod nazivom „Jednaka prava za sve – djecu i osobe sa invaliditetom“ nastavlja se i u 2013. godini zbog zainteresiranosti udruga za osobe sa invaliditetom. Dana 12. travnja, mr.sc. Jelena Lovrek, održala je radionicu za roditelje osoba sa intelektualnim teškoćama u prostoru Udruge za pomoć osoba sa mentalnom retardacijom u Novoj Gradiški. U narednim danima, održati će se radionice za osobe sa intelektualnim poteškoćama u prostorima iste udruge na teme nasilja i samozaštite, te radionica sa djecom u Udruzi slijepih i slabovidnih osoba u Novoj Gradišci na temu vršnjačkog nasilja. Ovom projektu, priključio se Klub multiple skleroze Nova Gradiška i Invalidsko društvo ILCO Nova Gradiška.

Related Post