STIŽE VODA U ŽEDNI NOVOKAPELAČKI KRAJ

792 0

NOVA KAPELA, 10. travanj 2011. – Općina Nova Kapela postupno privodi kraju jedan od najznačajnijih komunalnih projekta kojim će se riješiti velik problem opskrbe pitkom vodom. Koliko će to značiti za novokapelački kraj najbolje znaju mještani sela koji za vrijeme sušnih perioda ostaju bez vode u bunarima. Posljednjih godina magistralni cjevovodi

povezuju naselja u općini. S brodske strane izgrađen je cjevovod do Batrine, Nove Kapele i Bilog Briga, a prošloga ljeta započelo je postavljanje magistralnog cjevovoda od Batrine prema posavskim selima. Kako naglašava općinski načelnik Josip Benić, raspisan je natječaj za izvođača radova za vodovod Nova Kapela – Donji Lipovac, a otvaranje ponuda je 4. svibnja. Postaviti će se magistralni i opskrbni cjevovodi. Kada se izgrade, vodovodnom će mrežom biti pokriveno 90 posto općine.

Grade se i kućni priključci na vodovodu Batrina-Bili Brig. Taj će vodoopskrbni pravac u prvo vrijeme biti pripojen na brodski vodovod. Kasnije će se pripojiti na crpilište u Davoru.

Related Post

OPĆINA NOVA KAPELA

Autor - 03/06/2016 0
NOVA KAPELA – Hrvatske vode u suradnji s Općinom Nova Kapela izgradile su dva mosta u Sičama. Naime, razlog izgradnje…