STRMAC D.D. U STEČAJU

1913 0

SLAVONSKI BROD, 13. prosinca 2013. – TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u postupku stečaja nad dužnikom STRMAC d.d,u stečaju Nova Gradiška,

nakon ispitnog ročišta održanog dana 2.prosinca 2013., a temeljem tablica stečajnog suca o ispitanim tražbinama, dana 11.prosinca

 

r i j e š i o j e

 

I – Konstatira se da su utvrđene, odnosno osporene tražbine vjerovnika u iznosima te isplatnim redovima kako slijedi:

 

TRAŽBINE PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

 

 

RE

DNI

BR

OJ

NAZIV

VJEROVNIKA

UKUPNO

PRIJAVLJENE

BRUTO

TRAŽBINE

kn

UKUPNO

PRIZNATE

NETO

TRAŽBINE

kn

UKUPNO

UTVRĐENE

BRUTO

TRAŽBINE

kn

OSPORENO

kn

1

NIKOLA AKMAČIĆ

Brđani 19

OIB:43108807154

t.rn.3210856181

115.368,00

54.452,80

115.368,00

2

VINKO STARČEVIĆ

Brđani 37

OIB:70243116115

t.rn.3214310244

52.594,24

27.527,41

52.594,24

3

MAJA VUKŠIĆ

Rešetari,Kožarska 4

OIB:83496662272

t.rn.3212716056

99.053,95

51.430,54

99.053,95

4

DUBRAVKO JURČEVIĆ

N.Gradiška,Baruna

Trenka 186

OIB:51290276231

t.rn.3211495210

86.806,71

46.928,30

86.806,71

5

ZDRAVKO GLAVAŠ

Rešetari,Kralja Krešimira 80

OIB:35243104249

t.rn.3215738488

84.652,55

45.929,90

84.652,55

6

ZDENKO MLAĐEN

Cernik,Rokova 71

OIB:30075171358

t.rn.3217095436

89.601,66

40.033,79

89.601,66

7

MLADEN PAUŠIĆ

Rešetari,Kožarska 22

OIB:38181732716

t.rn.3215372715

90.053,40

51.082,08

90.053,40

8

IVAN PERAK

Vrbova 68

OIB:13095954121

t.rn.3212271045

93.943,86

50.282,79

93.943,86

9

TOMISLAV ŠAPINA

Rešetari,Bana Jelačića 7

OIB:67891634659

t.rn.3215328979

98.683,60

50.461,56

98.683,60

10

TIHOMIR TKALČEC

Nova Gradiška ,Željeznička 5

OIB:26812961566

t.rn.3210590124

86.744,67

47.767,59

86.744,67

11

STJEPAN ŠIMUNOVIĆ

Brđani 89

OIB:73671904663

t.rn………………

18.011,72

18.011,72

12

ANTUN STARČEVIĆ

Brđani 29

OIB:93358366944

t.rn

20.015,55

20.015,55

134

MIRKO VALČIĆ

Tisovac 51

OIB:8233685538

t.rn.

10.928,91

10.928,91

14

MLADEN ŠPANIĆ

Brđani 25

OIB:54477295568

t.rn.

19.176,01

19.176,01

15

EVA PALIJAN

Nova Gradiška

Urije 12

OIB:63609535604

1.470,29

1.470,29

16

IVAN MARINOVIĆ

Bukovica 37

OIB:2483011557

t.rn.

12.406,52

12.406,52

17

ANTUN HORVATOVIĆ

Tisovac 39

OIB:41343246297

t.rn

19.630,75

19.630,75

18

VELJKO ĐURĐEVIĆ

Nova Gradiška

Ivana Domca 106

OIB:43108807154

11.541,63

11.541,63

UKUPNO PRVI VIŠI ISPLATNI RED

1.010.783,55

465.896,76

1.010.783,55

 

 

II – Vjerovnik čija je tražbina osporena, upućuju se na parnicu protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine.

 

III – Sud će dostaviti vjerovniku čija je tražbina osporena, odnosno koji je upućen na parnicu, izvadak iz rješenja s točnim iznosom osporene tražbine i kojem isplatnom redu pripada.

 

IV – Ako vjerovnik koji je upućen na parnicu istu ne pokrene u roku od 8 dana od dana primitka izvatka iz rješenja o upućivanju na parnicu, smatrat će se da je odustao od vođenja parnice.

Ukoliko je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka već pokrenut parnični postupak o tražbini koja je osporena, vjerovnik osporene tražbine može staviti prijedlog za nastavak parnice u istom roku od dana primitka izvatka iz rješenja o upućivanju na parnicu.

Sud će tužbu podnesenu poslije isteka roka, odbaciti kao nedopuštenu.

 

V– Ovo rješenje bit će objavljeno na oglasnoj ploči suda.

 

 

Obrazloženje

 

Rješenjem stečajnog suca ovog suda br. St-794/2013-9 od 6.rujna 2013. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom STRMAC d.d. Nova Gradiška.

Na ispitnom ročištu održanom dana 2.prosinca 2013., ispitane su sve tražbine koje su prijavljene u roku.

Na temelju prethodnog ispitivanja prijava, te priložene dokumentacije i dokumentacije s kojom raspolaže stečajni dužnik, stečajni upravitelj se određeno izjasnio o svim prijavama.

Tražbine svrstane u prvi viši isplatni red stečajni upravitelj je priznao u cijelosti, a odnosi se tražbine radnika i prijašnjih radnika stečajnog dužnika, nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u bruto i neto iznosu te otpremnine do iznosa propisanog Zakonom, odnosno Kolektivnim ugovorom.

Na ispitnom ročištu od tražbina svrstanih u drugi viši isplatni red, stečajni upravitelj je osporio tražbine slijedećih vjerovnika:

TRANSADRIA d.d,u stečaju Rijeka u iznosu 647,49 kn iz razloga što je navedeni iznos u cijelosti namiren cesijom od 21.9.2011.

PLIN PROJEKT d.o.o Nova Gradiška u iznosu 768,91 kn iz razloga što je nastupila zastara potraživanja.

TISKARA ARCA d.o.o Nova Gradiška u iznosu 1.280,13 kn iz razloga što je navedeni iznos izmiren prijebojem.

EKO-PROJEKT d.o.o Nova Gradiška u iznosu 1,691.773,87 kn iz razloga što je nastupila zastara potraživanja.

 

Ostale tražbine drugog višeg isplatnog reda su priznate u cijelosti, a kako niti jedan od vjerovnika, tražbine koje je priznao stečajni upravitelj, nije osporio, iste se smatraju utvrđenima pa je na taj način utvrđeno u kojem su iznosu i u kojem isplatnom redu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine, zbog čega je odlučeno kao pod I izreke ovog rješenja temeljem čl. 177 st. 1 Stečajnog zakona (NN br.44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 16/10 i 25/12, dalje SZ).

Kao pod II izreke rješenja odlučeno je temeljem čl. 178 st. 1 SZ-a, kao pod III izreke temeljem čl. 177 st. 4 SZ-a, a pod IV izreke riješeno je temeljem čl. 178 st. 6 i 179 SZ-a.

U Slavonskom Brodu, 2.prosinca 2013.

 

STEČAJNI SUDAC:

 

Vesna Vukelić v.r.

 

Related Post

JOŠ JEDAN STEČAJ

Autor - 01/12/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 1. prosinac 2014. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu prihvatio je prijedlog radnika Betona i nad tom građevinskom…