SUMRAK SAGA ĐAKOVIĆA – DIO TREĆI

487 0

Piše Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“

 

SLAVONSKI BROD,  Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. je 26. veljače 2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, mrežnim stranicama Zagrebačke burze i mrežnim stranicama društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila Izvješće uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. o poslovanju I – XII 2020. grupacije Đuro Đaković iz kojeg je vidljivo da je u 2020. godini:

(i) gubitaška perjanica grupacije Đuro Đaković društvo kćer Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. poslovalo s gubitkom od 42.810.104,00 kuna i time ostvarilo treći najlošiji poslovni rezultat u razdoblju 2012. – 2020. godina (veći gubitak bio je 2019. godine – 109.109.104,00 kuna i 2014. godine – 49.456.500,00,00 kuna) );

(ii) društvo matica Đuro Đaković Grupa d.d. poslovalo s konsolidiranim gubitkom od 61.246.886,00 kuna i time ostvarilo peti najlošiji konsolidirani poslovni rezultat u razdoblju 2012. – 2020. godina (veći gubitak bio je 2019. godine – 175.051.032,00 kune, 2013. godine – 124.285.137,00 kuna – 2014. godine 96.149.151,00 kuna i 2015. godine – 63.863.597,00 kuna).

S obzirom na činjenicu da su plaće, doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinosi za zdravstveno osiguranje radnica i radnika društava grupacije Đuro Đaković samo u mjesecima travanj, svibanj i lipanj 2020. godine (prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u ukupnom iznosu od 11,5 milijuna kuna umjesto iz poslovanja društava grupacije Đuro Đaković, (u)plaćeni sredstvima poreznih obveznika kroz mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta, što je iznos koji čini izvanredni prihod, stvarni konsolidirani gubitak društva Đuro Đaković Grupa d.d. u 2020. godini iz poslovnih aktivnosti značajno veći je od 70 milijuna kuna.

Napominjemo da u prethodno navedeni iznos od 11,5 milijuna kuna nije uključen i iznos novca poreznih obveznika uplaćen društvima grupacije Đuro Đaković kroz mjeru potpore zbog rada u skraćenom radnom vremenu u razdoblju rujan – prosinac 2020. godine (iznos je to koji nismo provjeravali), dok je prema podacima uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. društvima grupacije Đuro Đaković u cijeloj 2020. godini kroz obje prethodno navedene mjere uplaćeno ukupno 9 milijuna kuna.

Kako je uvodno navedeno Izvješće nerevidirano, odnosno kako nije provedena revizija poslovnih pokazatelja u istom, a na osnovu iskustva u razdoblju 2012. – 2019 . godina kada je redovita praksa uprave Đuro Đaković Grupa d.d. bila da gubitak prije revizije poslovanja umanji za 10-20%, realno je očekivati da će i poslovni rezultat društava kćeri i konsolidirani poslovni rezultat društva matice nakon provedene revizije poslovnih pokazatelja u 2020. godinu biti lošiji za prethodno navedeni postotak.

Izvješće uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. o poslovanju I – XII 2020. grupacije Đuro Đaković još jednom samo potvrđuje ono na što ukazujemo u cijelom promatranom razdoblju (2012. – 2020. godina), da stvarni je problem grupacije Đuro Đaković poslovanje društva kćeri Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., a što je vidljivo i iz financijskih pokazatelja poslovanja grupacije Đuro Đaković 2012. – 2020. godina.

Prethodno navedeno Izvješće istovremeno potvrđuje i da društvo matica Đuro Đaković Grupa d.d. u grupaciji Đuro Đaković istinski samo parazitira.

Iz financijskih pokazatelja poslovanja grupacije Đuro Đaković 2012. – 2020. godina vidljivo je još i da je:

(i) gubitaška perjanica grupacije Đuro Đaković društvo kćer Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u razdoblju 2014. – 2020. godina poslovalo s ukupnim gubitkom od 267.144.542,00 kuna;

(ii) društvo matica Đuro Đaković Grupa d.d u razdoblju 2012. – 2020. godina poslovalo s ukupnim konsolidiranim gubitkom od 620.345.773,00 kuna.

Istovremeno i obveze grupacije Đuro Đaković prema vjerovnicima ukupno iznose 635.573.473,00 kuna (dugoročne 253.694.351,00 kuna, kratkoročne 381.879.122,00 kuna).

Related Post