HSS BPŽ OBAVJEŠTAVA JAVNOST

643 0

Hrvatska seljačka stranka Brodsko-posavske županije protiv mjera racionalizacije državnih institucija, ustanova i ureda državne uprave Hrvatska seljačka stranka

 

SLAVONSKI BROD – Ustav Republike Hrvatske u članku 3. govori: “Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske”.

 

Brodsko-posavska županija kao jedinica regionalne samouprave obuhvaća 3,61% ukupnog teritorija i 3,94% stanovništva RH.

 

– Sukladno navedenom, a razmatrajući mjere racionalizacije državnih institucija, ustanova i ureda državne uprave Hrvatska seljačka stranka Brodsko-posavske županije na Odboru održanom 28.siječnja 2014. donijela je sljedeće zaključke:

Stanovnici Brodsko-posavske županije postaju građani nižeg reda jer im se uskraćuju osnovna prava zajamčena Ustavom, a to znaći jednaka dostupnost obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravne i druge zaštite što će dovesti do depopulacije stanovništva koja je već sad prisutna i vidljiva kroz negativni prirodni prirast i kontinuirano starenje stanovništva. Uz starenje stanovništva prisutno je stalno odseljavanje stanovništva, zadnji dostupni pokazatelji govore o godišnjem iseljavanju 1565 stanovnika, a od toga 1240 je migriralo u druge županije u HR. Iz županije migriraju mladi stanovnici u fertilnoj dobi što će uzrokovati daljnje starenje. Hrvatska seljačka stranka zagovara ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a naročito očuvanje ruralnih prostora na kojima treba osigurati dostupnost institucija kao što su domovi zdravlja, bolnice, škole, sudovi, uredi državne uprave, porezna uprava, centri za socijalnu skrb.

 

U Hrvatskoj seljačkoj stranci smo svjesni problema koji će se dogoditi 1. veljače 2014. kada ne bude organizirano posebno dežurstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a rezultat je novog načina ugovaranja zdravstvene zaštite nametnutog od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Stanovnici Brodsko-posavske županije praznikom, blagdanom, subotom i nedjeljom ostaju bez liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji jedini ima mogućnost izdati recept i omogućiti terapiju svima kojima je potrebna (djeca i starije – a stara smo populacija). Iz toga slijedi, stara smo populacija osuđena na daljnje starenje jer sve uvjete, koji su potrebni mladom čovjeku, za pristojan i siguran život gubimo.

Stanovnici Brodsko-posavske županije koji uredno izvršavaju svoju zakonsku obvezu plaćanja RTV pretplate zas1užuju pravovremeno, kvalitetno i objektivno izvještavanje o gospodarskim, kulturnim i tradicijskim događanjima s područja Županije, a to će biti onemogućeno ukidanjem dopisništava HTV-a u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški.

 

Sukladno navedenog od Vlade Republike Hrvatske tražimo:

 

– Zadržavanje Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

– Zadržavanje Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

– Javnu raspravu o Mreži osnovnih škola prije njenog donošenja

– Prihvatljiv način ugovaranja posebnog dežurstva u djelatnostima obiteljske i dentalne medicine te zdravstvene zaštite predškolske djece

– Stavljanje izvan snage Odluke o spajanju Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod i Opće bolnice Nova Gradiška

– Zadržavanje ureda državne uprave u Slavonskom Brodu

– Zadržavanje dosadašnjeg ustroja policijskih uprava

 

Predsjednik ŽO HSS-a

Davor Vlaović, univ.spec.oec.

Related Post

MLADI GO HSS OSIJEK

Autor - 08/02/2016 0
OSIJEK, 8. veljače 2016. – Hrvatska seljačka stranka je još jednom dokazala da nije samo stranka seljaka i težaka, stranka…