MARIJAN FURIĆ: Da naš grad bude ljepši i čišći otpadom moramo gospodariti na zakonit i ekološki prihvatljiv način

914 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA , 19. lipnja 2020. – Jedna od aktualnih i veoma značajnih gradskih tema za život ljudi koja traje i sigurno će još trajati je zbrinjavanje otpada. Jučer je održana završna konferencija projekta „I naš grad razvrstava otpad“ ukupne vrijednosti od 382.964 kune, od kojih je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 325.519,40 kuna. Iako su to, ako imamo u vidu velike projekte zbrinjavanja otpada, mala sredstva, on je, istaknula je zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina, veoma značajan jer se radi o projektu educiranja građana o značaju prikupljanja i razvrstavanja otpada.
Završna konferencija bila je prilika da Marijan Furić, direktor tvrtke Odlagalište, govori o mjerama i projektima koje poduzimaju njegova tvrtka i Grad kako bi se što prije stvorili uvjeti, kako je naglasio,.

-Tvrtka Odlagalište d.o.o. bila je uključena u projekt I naš grad razvrstava otpad na način da smo u četiri ciklusa podijelili više od 25.000 letaka i brošura, sudjelovali u osam radio emisija i napravili video uradak.
Osim ovog projekta Grad je aplicirao i projekt nabavke komunalne opreme prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dio opreme smo dobili i to kontejnere od 1200 litara za papir i plastiku i 125 kontejnera (zvona) za staklenu ambalažu. Veoma bitne su kante plave i žute od 120 litara za papir i plastiku koje će zadužiti svako domaćinstvo u gradu, odnosno dobiti na korištenje. Očekujemo isporuku do kraja ove godine.
Grad je aplicirao i projekt reciklažnog dvorišta prema EU fondovima. Dobio je bespovratnih 4,5 milijuna kuna i reciklažno dvorište je izgrađeno. Za otprilike mjesec dana očekujemo uporabnu dozvolu i pustiti ga u rad.
Reciklažno dvorište je prostor ili građevina za zbrinjavanje korisnog otpada građena prema pravilniku o gospodarenju otpadom za 48 vrsta otpada. Svi građani sa područja grada Nova Gradiška moći će svakodnevno predavat sve navedene vrste otpada osim miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.
Ovih dana Grad radi prijavu projektnog prijedloga za izgradnju sortirnice. Natječaj se zatvara 30. lipnja, a sufinanciranje je 85 posto od strane EU fondova. Ako nemamo sortirnicu sve naporijed navedeno ne mora značiti puno, jer sav otpad koji odvajamo na kućnom pragu i završi u reciklažnom dvorištu mora proći fazu sortiranja i odvajanja prema vrsti i kemijskom sastavu. Na taj način otpad jedino može završit kod nekog drugog uporabitelja.
Možemo kazati da smo kao tvrtka Odlagalište, koja se bavi isključivo gospodarenjem otpada na području grada i šest općina, aplicirali na natječaj za dva komunalna vozila. Jedno je klasično vozilo od 16 kubičnih metara, a drugo je manje vozilo od 7,5 kubičnih metara koje će služiti isključivo za prikupljanje korisnog otpada.
Sve je to u cilju da naš grad bude ljepši i čišći grad i u konačnici da s otpadom gospodarimo na zakonit i ekološki prihvatljiv način – kazao je Marian Furići dodao da je to budućnost u kojoj moramo početi više brinut da otpad završi tamo gdje mu je mjesto.

Related Post

Stečaj HRNG

Autor - 26/01/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 26. siječanj 2012. – Stečajni postupak nad Hrvatskim radiom Nova Gradiška odvija se u smjeru likvidacijskog stečajnog postupka…