MUP OBAVJEŠTAVA

707 0

OBVEZE GRAĐANA PREMA ZAKONU O PREBIVALIŠTU

 

 

Prema odredbama Zakona o prebivalištu (Narodne novine, broj: 144/2012), koji je stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine, građanin mora prijaviti prebivalište policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem se trajno nastanio radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Također mora prijaviti boravište nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema mjestu u kojem privremeno boravi duže od tri mjeseca. Prijavljuje se na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana.

Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto i na adresu boravišta.

Iseljavanje iz Hrvatske

Građanin koji se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi DUŽAN JE prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili postaji, a isto može prijaviti diplomatskoj misiji Republike Hrvatske u inozemstvu.


Privremeni odlazak iz Hrvatske

Građani SU DUŽNI KADA PRIVREMENO ODLAZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE na dulje od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome OBAVIJESTITI POLICIJSKU UPRAVU ILI POSTAJU na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju Republike Hrvatske u inozemstvu.

Odjava iz zbirke podataka prebivališta i boravišta

Prema građanima za koje se utvrdi da ne žive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta po službenoj dužnosti će se pokretati postupci odjave iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Građani koji su u inozemstvu duže od godinu dana

Građani koji su s danom 29. prosincem 2012. godine već u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, MORAJU NAJKASNIJE do 29. prosinca 2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju Republike Hrvatske.


Prebivalište prijavljeno prema ranijim propisima

Građani koji su prijavili prebivalište prema ranije važećem zakonu i žive u mjestu i na adresi koju su prijavili NISU DUŽNI ponovno prijaviti prebivalište prema odredbama novoga Zakona o prebivalištu.

Izuzetak su građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali im je s danom 29. prosincem 2012. godine osobna iskaznica istekla više od 15 dana ili nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu te građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica.

Ti građani SU DUŽNI NAJKASNIJE do 29. prosinca 2013. godine policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ponovno prijaviti prebivalište. Ako do navedenog dana ponovno ne prijave prebivalište, odjavit će se njihovo prebivalište iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Preporučujemo građanima da posjete web stranicu MUP-a, www.mup.hr i više saznaju o ovoj temi, odnosno detaljno pročitaju Zakon o prebivalištu.

 

Related Post