Realizacija projekta Tehnopark Nova Gradiška

713 0

13.prosinac 2010. – Gradonačelnik Josip Vuković, u ime Grada

Nova Gradiška, i Marija Tufekčić, direktorica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, potpisali su petak, 10.12.2010. Ugovor o sufinanciranju projekta „Promicanje razvoja poduzetništva baziranog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji – TEHNOPARK / BISC NOVA GRADIŠKA.

 

Cilj projekta je doprinos održivom razvoju i unapređenju konkurentnosti regije, stvaranjem sustava za razvoj poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama i stvaranje novih radnih mjesta visoke dodane vrijednosti. Navedeni projekt biti će sufinanciran iz sredstava EU fonda IPA IIIc – Regionalna konkurentnost – Poslovna infrastruktura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.591,93 €, od čega EU sufinancira 802.614,35 €. Partneri u projektu su: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje; Strojarski fakultet Slavonski Brod (Sveučilište J.J.Strossmayera, Osijek); Conzorzio per l’AREA di ricerca scientifica e Technologica di Trieste – AREA Science park , Italija; Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška; Elektrotehnička škola Nova Gradiška, Brodsko – posavska županija; Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod; Obrtnička komora Brodsko – posavske županije; Regionalna razvojna agencija, IAL FV, Italija. Ciljane skupine korisnika projekta su mali i srednji poduzetnici (postojeći mali i srednji poduzetnici, start – up tvrtke, novi ulagači) , kao potencijalni korisnici poslovnih i tehnologijskih usluga, te učenici i studenti, obrtnici i radnici, u području trening programa. Ključne aktivnosti projekta su: uspostava Tehno parka; nabava i ugradnja opreme (CNC obrada metala i drva, elektro oprema, oprema za solarnu tehnologiju, IT), razvoj suradnje između obrazovnih institucija, institucija za razvoj i istraživanje, poslovnog sektora i samouprave; razvoj međunarodne poslovne suradnje između hrvatskih i talijanskih poduzetnika i razmjena najbolje prakse; obuka menadžerskog i tehničkog osoblja podnositelja zahtjeva i njegovih partnera (područje međunarodnih poslovnih usluga, transfera znanja I novih tehnologija, te poslovne inkubacije – intenzivni međunarodni program obuke); projektiranje, razvoj i ponuda usluga koje se odnose na nove tehnologije, međunarodni marketing, usluge poslovnog/tehnološkog inkubatora, inženjering i tehnoloških usluga, te program obuke. Planirano trajanje implementacije projekta je 18 mjeseci, a u periodu od 5 godina projekt mora osigurati samoodrživost. Planirano je da očekivani rezultati implementacije projekta doprinesu stvaranju oko 400 novih radnih mjesta u tehnološki intenzivnim industrijskim sektorima u periodu od 5 godina, rastu ukupne poduzetničke aktivnosti, te rastu izvoznih potencijala industrije. Nakon uspješno realizirane 1. faze projekta Poslovno inovacijski potporni centar, sufinanciranog iz EU fonda CARDS u iznosu 1.100.000 EUR, te uključenja u Program razvoja tehnologijske infrastrukture Poslovno inovacijskog centra Hrvatske i sufinanciranja u iznosu 5.300.000 kn, odobrenje sufinanciranja projekta TEHNO PARK predstavlja izvanredan uspjeh, naročito uzimajući u obzir činjenicu da je na raspolaganju za Hrvatsku bilo 4, 5 mil EUR. Odobrenje projekta Tehnopark predstavlja i potvrdu stručnosti gradske razvojne agencije INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o., koji je samostalno izradio Aplikacijski obrazac (Aplication form) i Studiju izvodljivosti (Feasibility study) za navedeni projekt.

 

Bernard Kurjaković, ing.

Stručni suradnik

 

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Trg kralja Tomislava 1

35 400 Nova Gradiška

 

www.ipng.hr

bernard.kurjakovic@ipng.hr

 

Tel./Fax. 00385 35 35 99 11

Gsm. 00385 91 335 99 13

Related Post