SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Odluke o potporama gospodarstvenicima čije je poslovanje ugrozio COVID – 19

1020 0

Jedna od odluka koju bi trebali usvojiti gradski vijećnici je i smanjenje cijene i oslobađanja roditelja od plaćanja usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 2. travnja 2020. – Predsjednica Gradskog vijeća, Ljepša Rakas Vujčić, dr. med. sazvala jer za utorak, 28. travnja, sjednicu Gradskog vijeća. Kako kaže sjednica će se održati uz mjere predostrožnosti i zaštite od širenja pandemije koronavirusa.
Najveći dio dnevnog reda sjednice uvjetovan je nastalom situacijom koju je uzrokovala pojava i širenje COVID -19 i te smanjena gospodarske aktivnosti. Predlažu se odluke koje trebaju pomoći gospodarstvenicima u prevladavanju teškoća u poslovanju.
Predlaže se oslobađanje plaćanja komunalne naknade pravnim osobama i obrtnicima čije je poslovanje zabranjeno mjerama nadležnog tijela za razdoblje od 19. ožujka do ponovnog omogućavanja poslovanja, plaćanja poreza na korištenje javnih površina, poreza na potrošnju, i spomeničke rente. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u smještajnim jedinicama na području grada Nova Gradiška.
Jedna od odluka koju bi trebali usvojiti gradski vijećnici je i smanjenje cijene i oslobađanja roditelja/skrbnika od plaćanja usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška.
Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška, izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška i izradi i dopuni Urbanističkog plana uređenja Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška.

Related Post

NOVIH 10 MILIJUNA

Autor - 30/06/2012 0
Iz svega se može zaključiti kako je novogradiški gradonačelnik i saborski zastupnik, Josip Vuković, hrvatskoj Vladi predočio falsificiranu odluku Gradskog…