TRANSPARENTNOST LOKALNE SAMOUPRAVE

310 0

Rešetari su jedina transparentna Općina u Brodsko-posavskoj županiji i nalaze se na 94. mjestu. Nedostatno transparentne su općine Davor na 139. mjestu, Stara Gradiška 141., Staro Petrovo Selo 156., Dragalić 164., Cernik 259.,

Davor 271., Nova Kapela 284. i Vrbje na 297 mjestu. Izrazito netransparentna je općina Gornji Bogićevci na 325. mjestu.

 

Novagra/GONG/ Ivan Žeruk

 

U periodu rujan 2011. – veljača 2012. godine, GONG je drugi put, u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj proveo istraživanje transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i regionalne samouprave. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave (127 gradova, 429 općina i 20 županija), s ciljem utvrđivanja trenutne situacije i, u slučajevima gradova i općina, njihovog napretka u odnosu na prvo istraživanje u područjima transparentnosti rada i otvorenosti prema građanima, suradnje s organizacijama civilnog društva te funkcioniranja mjesne samouprave. Ova su područja prepoznata kao ključna za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanje građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica.

 

– čak 70 posto jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS) je netransparentno – samo šest posto JLRS je izrazito transparentno – županije i gradovi znatno su transparentniji od općina – većina JLRS najmanje truda ulaže u uključivanje građana u političko odlučivanje – JLRS nedovoljno koriste Internet za informiranje građana i raspravu o bitnim pitanjima – politička volja je presudna

 

Stupanj transparentnosti mjeren je kroz 51 pokazatelj unutar pet osnovnih dimenzija transparentnosti: javnost sjednica vijeća/skupštine, javnost rada i odluka izvršne vlasti, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom, te izravna participacija građana u odlučivanju. Najzastupljeniji pokazatelji su oni koji se odnose na formalne mehanizme, manje oni koji traže transparentnu objavu odluka i dokumenata koji utječu na život građana, a najmanje oni koji građanima omogućavaju istinsko sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

 

Usporedni rezultati pokazali su da je transparentnost porasla u odnosu na rezultate iz 2009., ali još uvijek je daleko od zadovoljavajuće razine. Čak 70 posto jedinica lokalne samouprave je netransparentno, a samo šest posto njih ostvarilo je rezultate izrazite transparentnosti. Najvišu razinu transparentnosti pokazuju gradovi, a najnižu općine, dok su se županije većim dijelom pokazale transparentne. Postotak izrazito transparentnih gradova povećao se za 18 posto, dok se postotak nedostatno transparentnih smanjilo za 15 posto. Općine bilježe manji pomak, te se njih osam posto prebacilo iz kategorije nedostatno transparentnih u transparentne, što ukazuje na to da izmjena zakonodavnog okvira nije značajnije utjecala na povećanje transparentnosti. Rezultati ukazuju da je transparentnost prvenstveno pitanje političke volje i razumijevanja njene važnosti i koristi za zajednicu, a manje financijskih i institucionalnih kapaciteta.

 

Grad Nova Gradiška je među transparentnim jedinicama lokalne i regionalne samouprava i nalazi se na 87 mjestu. Rešetari su jedina transparentna Općina u Brodsko-posavskoj županiji i nalaze se na 94. mjestu. Slijede „nedostatno transparentne JLRS: Sikirevci na 131 mjestu., Davor 139., Stara Gradiška 141., Staro petrovo Selo 156., Dragalić 164., Vrpolje 170., Oprisavci 185., Velika Kopanica 202., Brodski Stupnik 245., Cernik 259., Davor 271., Nova Kapela 284., Oriovac 287., Gornja Vrba 291., Klakar 293. i Vrbje na 297 mjestu. ‘Izrazito netransparentni’ su općine: Bukovlje 315., Bebrina 319., Slavonski Šamac 321., Gornji Bogićevci 325., Garčin 327., Gundinci 338., Podcrkavlje 348., Sibinj 355. i Donji Andrijevci na 356. mjestu.

 

Nagradu LOTUS osvojilo je 12 gradova i dvije županije, te jedna općina s najvećim pomakom nabolje u odnosu na istraživanje 2009. godine.

 

Dobitnici nagrade LOTUS 2011/12 za transparentnost su:

Županije:

1. Krapinsko-zagorska županija

2. Varaždinska županija

 

Gradovi:

1. Rijeka

2. Labin i Samobor (isti broj bodova)

3. Pula

4. Opatija

5. Crikevnica

6. Zaprešić

7. Slavonski Brod

8. Kutina

9. Novi Marof

10. Osijek i Čakovec (isti broj bodova)

 

Najveći napredak u odnosu na LOTUS 2009.:

– Općina Pučišća

 

ranglista_opcineigradovi.pdf

PDF Dokument(.pdf)

694 kb

Related Post

Zimski uvjeti na cestama

Autor - 03/02/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 3. veljače 2012. – Policijska uprava brodsko-posavska savjetuje vozače da u zimskim uvjetima voze oprezno te da poštuju…

KP Slavča

Autor - 31/01/2012 0
Radimo na osmišljavanju nekoliko projekata koji će nam omogućili učinkovitije upravljanje otpadom i manju količini komunalnog otpada na deponiji –…