USPJEŠNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

826 0

NOVA GRADIŠKA, 21. ožujka 2018. – U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa jučer je održana još jedna uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Kako kaže Jasminka Štamfar, voditeljica službe dobrovoljnog darivanja krvi, Služba Transfuzijske medicine iz Osijeka prikupila je 120 doza krvi. Kaže da je to odličan odaziv i u ime Gradskog društva CK se dobrovoljnim davateljima krvi zahvaljuje na odazivu.

Dobar odaziv na akcije dobrovoljnog darivanja krvi rezultat je dugogodišnjih kontinuiranih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška na popularizaciji i ukazivanju na značaj dobrovoljnog darivanja krvi, te volonterskog rada i angažiranja samih višestrukih davatelja krvi.

Kako ističe Franjo Pavlović, ravnatelj Gradskog društva CK, animacija građana za dobrovoljno davanje krvi je veoma značajna pa se održavaju predavanja na temu „Krv kao lijek“. Da se probudi i pojača svijest kod ljudi o važnosti redovitog darivanja krvi posebna se pozornost usmjerava prema mladima, njihovoj edukaciji i izgrađivanju pozitivnog stava prema darivanju krvi.

U akcijama organiziranim prošle godine u Novoj Gradiški, Davoru i Okučanima, prikupljeno je 1.125 doza krvi.

Related Post