Završena izgradnja reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik

1201 0

Autor novagra.hr, Foto slavonski.hr

NOVA GRADIŠKA – Dana 26. kolovoza 2020. godine održana je završna konferencija projekta Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik“ čime je otvoreno reciklažno dvorište u Novoj Gradiški. Konferenciju je otvorila Marijana Škara Ivković, viša stručna suradnica za marketing tvrtke Industrijski park Nova Gradiška, angažirana za promidžbu i vidljivost ovoga projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 6.785.844,37 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. završnu konferenciju projekta Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje – Ivik“, korisnika Grada Nova Gradiška.
„Okupili smo se baš ovdje na lokaciji reciklažnog dvorišta s razlogom, kako bismo građanima svi zajedno prenijeli poruku s ovog mjesta da je Nova Gradiška dobila danas adekvatan prostor za zbrinjavanje otpada.
Reciklažno dvorište je jedan izuzetno važan projekt za naš grad jer donosi brojne koristi za naš građane; Svi građani će imati priliku besplatno riješiti problem zbrinjavanja otpada, riješiti se suvišnog otpada na siguran i za okoliš prihvatljiv način i konačno se riješiti divljih odlagališta.
Ovim projektom će se pridonijeti i samim ciljevima projekta; smanjenju količine otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada, rješavanju problema s otpadom na način koji nije štetan za čovjeka i okoliš.“, rekla je Marijana Škara Ivković i pozvala građane da odlažu nadalje svoj otpad na konačno opremljeno mjesto u tu svrhu i svi zajedno doprinesemo na taj način ljepšoj i čišći Novoj Gradiški.
Na završnoj konferenciji gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, istaknuo je važnost ovog projekta za grad Novu Gradišku te dodao:

-“Drago mi je da smo započeli jedan ozbiljan posao, a ovo je tek djelić tog posla. Mi smo započeli s ovom pričom, međutim imamo dokumentaciju, lokacijsku i djelom građevinske dozvole i za sortirnicu, kompostanu, odlagalište građevinskog materijala i još niz stvari s kojima ćemo krenuti uskoro u realizaciju. Želimo ovdje napraviti cijeli kompleks kako bi naš grad ostao zelen i čist.”
Zadovoljstvo otvaranjem kompleksa izrazio je i direktor tvrtke Odlagalište d.o.o. koja će upravljati reciklažnim dvorištem, Marijan Furić i poručio građanima da će od 1. rujna 2020. moći predati 48 vrsti otpada, osim miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, u reciklažno dvorište. Zaprimanje otpada u reciklažnom dvorištu biti će besplatno za sve korisnike (kategorija kućanstvo) s područja Grada Nove Gradiške koji plaćaju naknadu za komunalne usluge prikupljanja miješanog otpada.

Related Post