POROJEKT UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH

1131 0

NOVA GRADIŠKA – Udruga gluhih i nagluhih je od početka rujna 2015. godine provodila projekt „Poduzetni i iznenađujući kroz 8 ključnih kompetencija“. Nositelj projekta je latvijski Baltic Regional Fund, a provodio se u suradnji s partnerima AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta iz Španjolske, MTU Edela Eesti Arenduskeskus iz Estonije i Udruga gluhih i nagluhih iz Hrvatske.

Projekt je odobren od strane Europske Komisije, u sklopu Ključne akcije 2 Strateška partnerstva, unutar Erasmus+ programa. Projekt traje do kraja ožujka ove godine.

U periodu od 16. do 20. veljače 2017. održan je četvrti transnacionalni sastanak u sklopu ovog projekta na kojem je sudjelovalo dvoje predstavnika Udruge, koji su zaduženi za provedbu aktivnosti ovog strateškog partnerstva. Sastanak je održan u gradu Parnu, Estonija u organizaciji estonskog partnera MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus. Na sastanku smo planirali diseminacijske aktivnosti usmjerene promoviranju alata „8KEYCOM“ koji je razvijen u sklopu ovog projekta.

Kako se neformalno obrazovanje pokazalo moćnim alatom u pružanju mladima prilike za poboljšanje svoje konkurentnosti, u procesu učenja koji je participativan, zanimljiv i omogućuje njihov osobni i profesionalni razvoj, s partnerima smo razvili, dizajnirali i izradili 9 edukativnih igara usmjerenih razvoju svake od 8 ključnih kompetencija, kako su navedene u europskom okviru (komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u znanosti i tehnologiji, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, smisao za inicijativu i poduzetništvo, kulturno izražavanje) te ih spojili u inovativan i jedinstven alat za neformalno učenje “8KEYCOM”.

Korištenje ovog alata je višeslojno, s obzirom na činjenicu da su igre pogodne za različite sredine, a mogućnosti njihovih izmjena i prilagodba svačijim specifičnim potrebama su bezbrojne. Također, sve igre su napravljene na način da imaju dva nivoa težine, što omogućava njihovo korištenje među ljudima koji su apsolutni početnici u području razvoja kompetencija, kao i među onima koji žele dodatno poboljšati neke od kompetencija.

Alat je interaktivan, a proces igranja osigurava zabavu i participativno iskustvo koje rezultira produbljenim razumijevanjem koncepta 8 ključnih kompetencija i njihovim razvojem. Cjelokupni dizajn koji uključuje fazu debriefinga i evaluacije omogućuje igračima povezivanje naučenog sa svojim svakodnevnim životom i planovima za budućnost. Učenje se događa spontano dok sudionici uživaju u igranju, stječući znanja i vještine u procesu koji je prikladan i stavlja sudionika u centar.

Alat prati priručnik koji dolazi na 5 različitih jezika – engleski, latvijski, estonski, španjolski i hrvatski, te koji sadrži detaljan opis svake igre zajedno s popratnim materijalima omogućujući osobama koje rade s mladima, trenerima, ostalim dionicima aktivnim u neformalnom obrazovanju, te mladima diljem Europe njegovo korištenje u svrhu povećanja zapošljivosti, istovremeno jačajući osjećaj pripadnosti europskoj zajednici.

Igre su, zajedno s priručnikom i svim ostalim popratnim materijalima, dostupne na našoj web stranici www.8competencesgame.com u formatu primjerenim za besplatan ispis.

Vjerujemo da smo kao partneri pružili značajan doprinos kvaliteti provedbe projekta i izrade jedinstvenog alata za neformalno učenje. Ovaj projekt je bio izvrsna prilika da kao organizacija poboljšamo svoje kapacitete, podijelimo prethodna iskustva, te sami razvijemo ključne kompetencije! Sigurni smo kako će ovaj alat donijeti pozitivnu promjenu u načinu na koji adresiramo temu razvoja kompetencija utječući na porast zapošljivosti među mladima u cijeloj Europi!

(Manuela Strinavić, Udruga gluhih i nagluhih)

Related Post