ISKORISTITE PRILIKU: Do 30. travnja prijavite se za besplatno priključenje na vodovod

1344 0

NOVA GRADIŠKA,15. travnja 2018. – VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., kao pravni slijednik trgovačkog društva Slavča d.o.o., osigurala je kroz EU projekte izgradnju pripreme za priključke na sustav javne vodoopskrbe u naseljima: Grad Nova Gradiška, Cernik, Rešetari, Prvča, Adžamovci, Zapolje, Giletinci, Kovačevac, Drežnik, Gunjavci, Brđani i Bukovica.

Sukladno navedenom pozivamo Vas da podnesete zahtjev za besplatni priključak na sustav javne vodoopskrbe na području Grad Nova Gradiška, Cernik, Rešetari, Prvča, Adžamovci, Zapolje, Giletinci, KovačevacDrežnik, Gunjavci, Brđani i Bukovicate pristupite potpisivanju ugovora o priključenju. Rok za dostavu zahtjeva je 30.4.2018. godine.

Napominjemo da nakon završetka EU projekta neće biti moguće besplatno priključenje na sustav javne vodoopskrbe.

Zahtjev se može dostaviti na sljedeći način:

-osobno ili putem pošte na adresi VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška

-na mail:info@vzs.hr

Temeljem prihvaćenog zahtjeva sklapa se ugovor o priključenju.

Popis dokumenata koji treba priložiti zahtjevu:

  1. Osobna iskaznica i potvrda Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ako isti nije naveden na osobnoj iskaznici.
  2. Vlasnički list čestice na kojoj je izveden kućni priključak (gruntovni izvadak) i rješenje o dodjeli kućnog broja ako sadašnja adresa objekta (ulica i kućni broj) nisu navedeni na vlasničkom listu.
  3. Neki od dokumenata kojim se može dokazati da je objekt za čije potrebe je izgrađen kućni priključak legalno izgrađen (uvjerenje da je objekt ucrtan u kat. operatu prije 15.2.1968., uporabna dozvola, građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda primitka zahtjeva za legalizaciju, ugovor o obnovi, ugovor o dodjeli građ. materijala).
  4. Ugovor o najmu stana/kuće samo ako će se kao obveznik plaćanja prijaviti osoba koja nije istovremeno i vlasnik ili suvlasnik priključene čestice/objekta.
  5. Broj telefona ili mobitela za kontakt.

Napomena:

  • Vlasnički list ne mora biti novi (može i neslužbeni ispis iz javno dostupnog registra), ali na njemu mora biti naveden sadašnji vlasnik/suvlasnik (ne pokojnik).
  • Broj kat. čestice vlasničkog lista mora biti identičan broju katastarske čestice dokaza o legalnosti (točka 3.) ili dodatno treba priložiti zapisnik Zemljišno-knjižnog odjela o promjeni broja čestice ili identifikaciju katastarske čestice izdanu po Državnoj geodetskoj upravi.

Related Post