OPĆINA CERNIK: Obavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli ugovori za privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

956 0

CERNIK, 15. travnja 2018. – Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018), dalje: Zakon, s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje: Ugovori) istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, Općina Cernik može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.

Općina Cernik može ugovore o privremenom korištenju, koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13, 48/15), a istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona, produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama navedenog Zakona.

Stoga pozivamo dosadašnje korisnike da ukoliko žele postojeći Ugovor produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, da u što kraćem roku podnesu Zahtjev Općini Cernik, Frankopanska 117 ili da se za više informacija obratite na tel. 035/369-050.

Related Post