Javni poziv studentima za sufinanciranje troškova prijevoza željeznicom

596 0

Autor bpz.hr
SLAVONSKI BROD, 31. ožujka 2019. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, Slavonski Brod objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

1.PREDMET POZIVA
Predmet ovog Poziva je sufinanciranje prijevoza redovnih studenata na redovnim linijama javnog prijevoza željeznicom (polazno ili odredišno mjesto na području Brodsko-posavske županije). Brodsko-posavska županija će sufinancirati prijevoz redovnih studenata, kroz cijenu redovne prijevozne karte za pojedinačna putovanja prema cijenama prijevoznika koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Prijevoznik će navedenim studentima odobriti također dodatnu povlasticu pri kupnji karte. Putničke blagajne prijevoznika ispostavljati će studentske pojedinačne karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Brodsko-posavska županija.

2.OBVEZNI KRITERIJI
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prijavitelj treba zadovoljiti slijedeće obvezne kriterije:
• da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije što se dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a,
• da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2018./2019.godinu.

3.NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz.hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod

4.TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.

5.DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije moguće je dobiti na e-mail:obrsk@bpz.hr.

Related Post