ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

1069 0

NOVA GRADIŠKA, 28.  rujna 2017. – Pod predsjedanjem  Zrinke Ferenčina redovnu Skupštinu jučer je održalo Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška na kojoj su jednoglasno usvojena  izvješća za 2016. godinu.

-Rad našeg društva Crvenog križa  u protekloj godini obilježio je rad na tradicionalnim djelatnostima. Znači, da  je nastavio  sa svojim redovnim radom, pridržavajući se svojih osnovnih načela i postavljenih zadataka  u skladu  misije i principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Hrvatskog crvenog križa.

Rad u protekloj godini obavljao se sa 5 zaposlenih djelatnika u stalnom radnom odnosu, 3  u stručnoj službi Crvenog križa,  2 u  provođenju socijalnog programa Pomoć u kući, 2 djelatnika  na određeno vrijeme  bila su angažirana na kućnim posjetima u provođenju programa Pomoć u kući, 8 vanjskih suradnika  radilo je  na temelju  ugovora o djelu  3 na  programu zdravstvene kulture i 2 suradnika na programu kućne njege.  Oko 60 volontera se povremeno uključivalo u aktivnosti.

Uz rad  Skupštine i Odbora rad su  obilježile  aktivnosti   na organizaciji  mreže i članstva, prihvat i distribucija   humanitarne pomoći, rad Službe traženja,  zdravstveni i socijalni programi. Značajan  je bio rad s Mladeži CK, pripreme za djelovanja u katastrofama, te informativno-promidžbena  i aktivnost na financiranju  –  naveo je Franjo Pavlović, ravnatelj GD CK Nova Gradiška.

Skupština je usvojila  financijsko izvješće i  izvješće Nadzornog odbora , te rebalans financijskog plana i izvješće inventurnih komisija za 2016. godinu.

Usvojeni su program rada i financijski plan za 2018. godinu.

Gradsko društvo CK Nova Gradiška imalo je prema evidenciji 1.181 člana , što je u odnosu na popis stanovništva 2011. godine  4,2 posto stanovništva grada Nova Gradiška i 10 općina novogradiškog kraja, koje  pokriva svojim aktivnostima.

Related Post