RAZDVAJANJEM KOMUNALNIOG OTPADA ČUVAJU OKOLIŠ

270 0

OKUČANI, 12. ožujak 2015. – Općina Okučani i komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. nabavili su vrijednu komunalnu opremu za opremanje zelenih otoka. Nabavljeni su kontejnere od 1100 l (PVC i pocinčane), PVC kante 240 l,

120 l za odvojeno sakupljanje otpada (papir, staklo, limenke, najlon, plastika i dr., te komposteri za bio otpad.

Vrijednost komunalne opreme iznosi 97.000,00 kn. Fond za zaštitu okoliša sufinancira nabavku sa 80%, a preostalih 20% iznosa financira Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o.

Uz postojećih 5 zelenih otoka općina Okučani će dobiti još 15 zelenih otoka, a građani općine, poslovni subjekti kao i javne ustanove dobit će mogućnost razdvajanja otpada.

Razdvajanjem miješanog komunalnog otpada moguće je izdvojiti 50% korisnih sirovina.

Reciklažom i razdvajanjem miješanog komunalnog otpada smanjuje se količina otpada koji se odlaže na deponij te se time pridonosi rješavanju problematike zaštite okoliša općine Okučani kao i RH.

Prijave na natječaje i suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bit će također nastavljeni i u 2015. i 2016. godini.

Related Post

BICIKLISTI U PROMETU

Autor - 18/07/2012 0
OKUČANI, 18. srpanj 2012. – Policijska postaja Okučani i Biciklistički klub „Sveti Franjo“ u suradnji s Vijećem za prevenciju općine…