RAZDVAJANJEM KOMUNALNIOG OTPADA ČUVAJU OKOLIŠ

460 0

OKUČANI, 12. ožujak 2015. – Općina Okučani i komunalno poduzeće Sloboština d.o.o. nabavili su vrijednu komunalnu opremu za opremanje zelenih otoka. Nabavljeni su kontejnere od 1100 l (PVC i pocinčane), PVC kante 240 l,

120 l za odvojeno sakupljanje otpada (papir, staklo, limenke, najlon, plastika i dr., te komposteri za bio otpad.

Vrijednost komunalne opreme iznosi 97.000,00 kn. Fond za zaštitu okoliša sufinancira nabavku sa 80%, a preostalih 20% iznosa financira Komunalno poduzeće Sloboština d.o.o.

Uz postojećih 5 zelenih otoka općina Okučani će dobiti još 15 zelenih otoka, a građani općine, poslovni subjekti kao i javne ustanove dobit će mogućnost razdvajanja otpada.

Razdvajanjem miješanog komunalnog otpada moguće je izdvojiti 50% korisnih sirovina.

Reciklažom i razdvajanjem miješanog komunalnog otpada smanjuje se količina otpada koji se odlaže na deponij te se time pridonosi rješavanju problematike zaštite okoliša općine Okučani kao i RH.

Prijave na natječaje i suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bit će također nastavljeni i u 2015. i 2016. godini.

Related Post

HEROJI SE NE ZABORAVLJAJU

Autor - 06/09/2013 0
OKUČANI, 6. rujna 2013. – U organizaciji Udruge specijalaca Domovinskog rata Ris Kutina i Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade…