SASTANAK PREDSJEDNIKA UDRUGA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

888 0

OKUČANI 3. veljače 2015. – Načelnik općine Aca Vidaković je sa svojim suradnicima Ivicom Pivac – predsjednikom općinskog vijeća općine, Sinišom Martinovićem – zamjenikom načelnika općine Okučani,

tajnikom općinskog vijeća Miloradom Micanom Oršulićem i Zdenkom Vukovićem, vlasnikom tvrtke “VUKOVIĆ PRODUCTION” d.o.o. Nova Gradiška, društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu i knjigovodstvene usluge upriličio sastanak predsjednika svih udruga koje aktivno djeluju na području općine Okučani, a čiji rad financira ili sufinancira Općina Okučani.

 

Nakon što je pozdravio nazočne, upoznao ih je s Program javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu, informiranju, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2015. godinu, koje je općinsko vijeće na svojoj sjednici razmatralo i usvojilo.

 

Prema ovom Programu, za javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe izdvojit će se ukupno 452.000,00 kuna.

 

Za Program javnih potreba u kulturi iz Proračunu općine Okučani za 2015. godinu će se izdvojiti ukupno 84.000,00 kuna koji se raspoređuju slijedećim korisnicima:

– KUD “Tkanica” – 28.000,00 kuna

– SKD “Prosvjeta” 8.000,00 kuna

– Hrvatska radio postaja „Bljesak“ 48.000,00 kuna

 

Za manifestacije u kulturi: Susreti povratničkih folklornih skupina RH – kulturna manifestacija koja se održava tradicionalno zadnjeg vikenda u kolovozu uz sufinanciranje Ministarstva kulture, županije Brodsko-posavske, a u organizaciji općine Okučani i KUD-a „Tkanica“, predviđen je novčani iznos od 15.000,00 kuna, a za Smotra folklora nacionalnih manjina u organizaciji SKD “Prosvjeta” 4.000,00 kuna.

Za ostale kulturne manifestacije od značaja za Općinu Okučani, izdvojit će se 1.000,00 kuna kao i za financiranje ostalih kulturnih programa (investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe, predstave, izdavačka djelatnost i dr) s 5.000,00 kuna.

Ostali kulturni programi kao što su Program zaštite kulturnih dobara naziva: Konzervatorsko-arheološko istraživanje srednjevjekovnog grada Bijela Stijena kojeg provodi Gradski muzej Nova Gradiška, a koji se izvodi više godina i koji je uvršten od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine u “Program financiranja zaštite kulturnih dobara za razdoblje 2013. – 2015. godine” kao javna potreba u kulturi planu iznosi 5.000,00 kuna. Ovdje treba napomenuti da Ministarstvo kulture svake godine za ovaj projekt izdvaja 40.000,00 kuna.

Ukupan Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu iznosi 214.000.00 kuna.

Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se:

– NK “Psunj-Sokol” 54.000,00 kn

ŠRU “Pastrva” – 8.000,00 kn

– Biciklistički klub „Sv.Franjo“ Okučani- 8.000.00 kn

Nanbudo klub “Slavonija” Okučani – 8.000,00 kn

Ostale udruge u športu – 10.000,00 kn

Općina sufinancira i manifestaciju Ljetna nogometna liga u Okučanima i program škole nogometa s 7.000,00 kn, pa tako ukupan Program javnih potreba u športu iznosi 95.000,00 kn

Financirsanje i sufinanciranje Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani u 2015. godini bi izgledalo ovako:

Hrvatska udruga umirovljenika Okučani: 8.000,00 kn

Društvo “Duga” Okučani: 5.000,00 kn

– Hrvatska udruga “Banja Luka”: 6.000,00 kn

Udruga “Kap srca za Hrvatsku”: 4.000,00 kn

Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani: 15.000,00

– Ostale udruge (udruge proizašle iz Domovinskog rata i druge udruge od interesa za općinu

Okučani): 4.000,00 kn

Ukupno javne potrebe udruga građana iznosi 42.000,00 kn

 

Sufinanciranja rada vjerskih zajednica na području općine Okučani bi izgledalo ovako:

Župe “Sv.Vid” u Okučanima – 12.000,00 kn, a kapitalna donacija pri izgradnji Župnog stana u Okučanima bi iznosila 20.000,00 kn.

SPC u Okučani bi iznosilo 8.000,00 kn.

Tako bi ukupan Program rada vjerskih zajednica iznosio 40.000,00 kn.

 

Ostale vrlo bitne manifestacije na području općine Okučani će se financirati iz Proračuna općine Okučani:

Obilježavanje Dana općine Okučani s 15.000,00 kn,

Obilježavanje dvadesete obljetnice VRO “Bljesak” s 20.000,00 kn,

Obilježavanje Dana mjesnih odbora s 11.000,00 kn,

Tradicionalni Dani hrvatsko-mađarkog prijateljstva i Spomen maraton grada Taszar u Mađarskoj i općine Okučani s 8.000,00 kn.

Ostale aktivnosti kao što je obilježavanje pogibije pripadnika posrojbe “Risovi”, održavanje i uređenje Spomen sobe VO “Bljesak” i druge manifestacije od značaja za općinu Okučani s 6.000,00 kn

Ukupno Program manifestacija na području općine Okučani 60.000,00 kn.

 

Na sjednici su bili nazočni i predstavnici FRAME (Franjevačke mladeži u Okučanima), koja već godinama djeluje na ovim prostorima, ali je tek nedavno registrirana kao Pravna osoba. I za njezin rad će biti osigurna određena novčana sredstva, tim više što su prošle godine na XVII. FRAMAFESTU “Pjevajmo Kraljici anđela” u Sarajevu zabilježili značajne rezultate.

 

Napomenuto je kako su svim Udrugama za ovu proračunsku godinu umanjena novčana sredstva za oko 20%

 

Gosp. Vuković je govorio o načinu vođenja knjigovodstvenih poslova nakon stupanja na snagu novih zakona.

 

Predsjednik Biciklističkog kluba “Sveti Franjo” je pokrenuo inicijativu da se održe DANI UDRUGA koje bi u Okučanima okupljali Udruge iz susjednih općina kao što su Gornji Bogićevci, Stara Gradiška ali i Grada Novska.

 

Related Post

OPĆINA OKUČANI

Autor - 29/03/2016 0
OKUČANI, 30. ožujak 2016. – Dolazak studenata svojim domovima u povodu Uskrsa, bila je prilika i da potpišu Ugovore o…

Snježne nevolje

Autor - 07/02/2012 0
OKUČANI, 7. veljače 2012. – Nevolje, koje je donio snijeg na području općine Okučani ublažavaju djelatnici Komunalnog pogona “Sloboština”. Snijeg…