GRAD NOVA GRADIŠKA

993 0

NOVA GRADIŠKA, 11. srpnja 2016. -Među odlukama o raznim potporama građanima, koje je na posljednjoj sjednici usvojilo Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške, je i odluka o pravu umirovljenika s malim mirovinama na jednokratnu

novčanu pomoć u 2016. godini.

 

Gradski Odsjek za društvene djelatnosti objavio je  uputu  umirovljenicima što sve moraju poduzeti kako  bi ostvarili pravo na jednokratnu  novčanu pomoć.

Člankom 2. Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima („Novogradiški glasnik“, broj 3/2016.) propisano je da pravo na jednokatnu novčanu pomoć imaju:

1.      Umirovljenici s prebivalištem u gradu Nova Gradiška koji žive u samačkom domaćinstvu s jedinim prihodom od mirovine do 1.750,00 kuna u iznosu novčane pomoći od 500,00 kuna jednokratno.

2.      dvočlano umirovljeničko domaćinstvo s prebivalištem u gradu Nova Gradiška čiji jedini prihod čini mirovina, odnosno dvije mirovine, čiji ukupan prihod ne prelazi 2.500,00 kuna u iznosu novčane pomoći od 1.000,00 kuna jednokratno.

 

Korisnici inozemnih mirovina također ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć za 2016. godinu pod uvjetom da imaju prebivalište u Novoj Gradiški i da ispunjavaju uvjet prihoda u visini mirovine do 1.750,00 kuna za samce, odnosno 2.500,00 kuna za dvočlano umirovljeničko domaćinstvo.


Umirovljenik ili član njegove obitelji podnosi Uredu za gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene djelatnosti, zahtjev s dokumentacijom, a potom Odsjek za društvene djelatnosti donosi Rješenje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć umirovljeniku.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima  podnosi se sa slijedećom dokumentacijom:

 

–    preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

–    potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva

–    potvrda o prebivalištu bračnog druga za umirovljenike koji žive u dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu

–    OIB podnositelja zahtjeva

–    preslika odreska mirovine ili izvatka iz banke koji dokazuje zadnju mjesečnu uplatu mirovine prije podnošenja zahtjeva, ili rješenje o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ako nijedna uplata mirovine još nije prispjela,

-preslika odreska od mirovine bračnog druga, ukoliko podnositelj zahtjeva živi u dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu.

-vjenčani list umirovljenika koji žive u dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu

-broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti uplata.

 

U Novoj Gradiški, 11.07. 2016.

Odsjek za društvene djelatnost

Related Post

NOVOGRADIŠKO GLAZBENO LJETO

Autor - 23/08/2015 0
Edukativna izložba gljiva na otvorenom u središnjoj novogradiškoj ulici uz besplatnu degustaciju jela od gljiva upriličena je 22. kolovoza u…