Imati, a ne imati dovoljno pitke vode

1376 0

Davor Vlaović: Moji Slavonci se s pravom pitaju jesu li građani drugog reda,  jer bi budući da  žive na vodi trebali imati pitku vodu

ZAGREB – Saborski zastupnik Davor Vlaović ponovno je u ime Kluba HSS- a u Hrvatskom saboru govorio o problemu pitke vode  u Slavoniji kroz raspravu o Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

Rekao je „Najvažnija je sigurnost u opskrbi građana pitkom vodom, zdravstveno ispravnom. Voda, pitka voda u Hrvatskoj je osnovno ljudsko pravo svakog građanina. Zadali smo si zadatak da će minimalno 80% građana Hrvatske do 2020. imati mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu s pitkom vodom, taj projekt ide u dobrom pravcu zahvaljujući EU fondovima i aktivnostima lokalne i regionalne samouprave, tako treba biti.

Problemi se javljaju kod zaštite vodocrpilišta i održavanju postojeće vodovodne mreže iz čega proizlaze problemi s pitkom vodom. Najveći problemi su na području Otoka, Privlake, Komletinaca gdje su utvrđene velike količine arsena i drugih toksičnih teških metala, nas u HSS-u zanima kako je sustav, na vodi za ljudsku opskrbu, smio zakazati. Zanima nas zašto vodovodna mreža na tom području nije bila prioritet, jer problemi su bili poznati, zašto taj dio Vukovarsko-srijemske županije nije priključen na Regionalni vodovod Sikirevci , znamo da je ta voda zdravstveno ispravna i ne treba dodatnu tehničku doradu prije upotrebe.

Naše drugo pitanje odnosi se na javnog opskrbitelja vodom koji mora uspostaviti sustav upravljanja rizicima i krizama te vršiti kontrolu zdravstvene ispravnosti vode. Jesu li oni to radili? Jesu li Stručnom povjerenstvu dostavili podatke dobivene monitoringom? Što su Hrvatske vode poduzele ukoliko su znale za probleme zagađenja  voda teškim metalima.  Sustav praćenja kvalitete vode ne funkcionira.

Slične probleme ima i Slavonski Brod, više od 40% vode se gubi u lošoj, dotrajaloj i poroznoj mreži , od crpilišta do krajnjeg korisnika i potencijalno postoji rizik zagađenja voda.

Nova Gradiška, stanje jednako ili još alarmantnije, više od 50% su gubici vode u mreži, a akumulacija Bačica je izvan funkcije iako je već dugo njena sanacija i dogradnja  u prioritetima Hrvatskih voda očekujemo doradu vodospreme i uređaja za doradu voda.  Moji Slavonci se s pravom pitaju jesu li građani drugog reda,  jer bi budući da  žive na vodi trebali imati pitku vodu .

Zone sanitarne zaštite i vodoodvodnja su problem, prečistači i kanalizacija, tu kaskamo za naprednim svijetom i daleko smo od zacrtanih ciljeva, vodocrpilišta u Piškornici (Koprivničko –križevačka županija) i Davoru ( Brodsko-posavska županija)  i tko zna gdje sve ne, su u blizini odlagališta otpada.  Klimatske promjene su prisutne, enormne količine oborina javljaju se u izrazito kratkom vremenu i velika je opasnost od prelijevanja voda  u zone vodozaštite i onečišćenja pitke vode. Tko je tu radio procjene rizika, jesu li ispravno napravljene, treba li ih raditi ispočetka?

Zakonom se predviđa da ministar pravilnikom odredi plan monitoringa vode za piće putem zavoda za javno zdravstvo  i obvezu regionalnim samoupravama plaćanja istog. To je i do sada tako planirano. Naređena  mjera, od 2016., je praćenje pitke vode na radioaktivne tvari što županije provode.  Takva postupanja moraju biti usuglašena između svih koji u procesu sudjeluju, nedopustivo je prenošenje financijskih obveza na jedinice lokalne i regionalne samouprave bez osiguravanja financijskih sredstava. Na kraju prijedloga Zakona stoji da za provođenje Zakona ne treba osigurati dodatna financijska sredstva. Istina ne treba ih osigurati država nego lokalna i regionalna samouprava. Zašto to činimo, zašto se predviđalo kažnjavanje župana zbog neizvršavanja obveza koje su im alocirane bez financija. Samo za Brodsko-posavsku županija za monitoring vode potrebno je milijun kuna. Što ako vijećnici u skupštinama kažu NE, ta sredstva trebaju za izgradnju ceste ili staračkog doma u Slavoniji.

Za provedbu ovakvih zakona trebaju financijska sredstva, u protivnom ovaj Zakoni neće biti proveden ili barem ne u onom obimu u kojem bi trebao, a morao bi jer građani trebaju pitku vodu. onaj koji naređuje  mjere mora  osigurati financije.

Apeliram na sve nadležne da hitno riješe probleme u Vukovarsko-srijemskoj županiji i  problem upravljanja Regionalnim vodocrpilištem Sikirevci na kojem je već godinama probna proizvodnja što je nedopustivo.

 

Related Post

EUROPSKA STRATEGIJA

Autor - 10/10/2012 0
BRUXELLES, 9. / 10. listopada 2012. – Na 97. plenarnoj sjednici odbora regija u Bruxellesu na kojoj je kao član,…