STOŽER CIVILNE ZAŠTITE: Vrhunac vodnog vala jučer je prošao kroz Staru Gradišku, a zabilježeno je i prvo smanjenje vodostaja

1146 0

SLAVONSKI BROD, 23. ožujka 2018. – Na danas održanoj sjednici Stožera Civilne zaštite Brodsko-posavske županije kojom je predsjedavao načelnik Stjepan Bošnjaković analizirano je stanje obrane od poplava na području Brodsko-posavske županije, odnosno područjima koje pokrivaju VGI Šumetlica – Crnac i VGI Brodska Posavina.

Sukladno praćenju situacije i procjenama Hrvatskih voda, vodostaj rijeke Save na svim mjernim postajama u Brodsko-posavskoj županiji dosegao je svoje vrhunce i daljnji rast vodostaja se ne očekuje. Vrhunac vodnog vala jučer je prošao kroz Staru Gradišku gdje je nakon stagnacije zabilježeno i prvo smanjenje vodostaja. Nizvodno, na mjernim postajama u Mačkovcu, Davoru, Slavonskom Kobašu, Slavonskom Brodu i Slavonskom Šamcu moguće su manje oscilacije vodostaja koji će se na postojećim razinama zadržavati 2 – 3 dana nakon čega se očekuje postupan blagi pad vodostaja. Na snazi su i nadalje isti režimi mjera obrane od poplava kao i prethodnih dana. Izlazak iz režima izvanrednih mjera obrane od poplava u Staroj Gradiški, Davoru i Slavonskom Kobašu očekuje se tijekom slijedećeg tjedna. Razina vodostaja Save u Slavonskom Brodu približila se granici redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava, ali razloga za zabrinutost nema.

Obzirom na očekivano ispuštanje vode iz retencija uzvodno, visoke razine vodostaja očekuju nas i u narednom razdoblju uz postepeni, vrlo blagi pad razine vodostaja. Stoga je, na preporuku Hrvatskih voda i zahtjev načelnika županijskog Stožera CZ, tijekom jučerašnjeg dana stupila na snagu zabrana prometovanja po savskom nasipu od Slavonskog Broda do Zbjega za sva vozila preko 7,5 tona nosivosti (kamioni, autobusi) radi smanjenja pritiska na nasip koji nepovoljno utječe na stabilnost i nosivost nasipa. Zabrana je na snazi do daljnjeg, a ne odnosi se na osobna vozila kao i sva vozila žurnih službi iz sustava Civilne zaštite.

Nadležne službe VGI Šumetlica – Crnac i VGI Brodska Posavina na terenu su 24 sata, prate stanje po dionicama duž cijelog savskog nasipa te pojačavaju postojeće i saniraju nove izvore i procjeđivanja iz nasipa. Iste su u stalnoj komunikaciji s Centrom 112 te županijskim, gradskim i općinskim stožerima civilne zaštite. Sve crpne stanice i nadalje su u 24-satnom režimu rada.

Zbog visokog vodostaja Save i kanala Strug, najteža je situacija i dalje u mjestu Pivare, ali izgradnjom zečjih nasipa i dodatnim podizanjem visine nasipa na Strugu, situacija je pod nadzorom. Sve pumpe rade danonoćno na ispumpavanju zaobalnih voda kako bi se spriječilo poplavljivanje objekata. U Staru Gradišku, na zahtjev načelnika županijskog Stožera civilne zaštite, upućena je jedna dodatna pumpa kapaciteta 20 kubika/minuti iz robnih zaliha zbog potrebe za povećanjem kapaciteta ispumpavanja kanalizacije i vode koja se pojavljuje.

Zaključno, stanje na terenu je pod nadzorom, a sve službe unutar sustava su u stanju pripravnosti te odrađuju aktivnosti iz svog djelokruga na sprečavanju ugroženosti stanovništva i imovine od poplave. Dosegnute su maksimalne razine vodostaja, a uz moguća manja odstupanja i oscilacije vodostaja tijekom vikenda, od idućeg se tjedna možemo nadati postupnom opadanju vodostaja i ukidanju izvanrednih mjera obrane od poplava na području cijele Brodsko-posavske županije.

( VODITELJ UREDA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU BP Zvonimir Penić, dipl.nov.)

Related Post