ŠKOLSKI ODBOR SMIJENIO RAVNATELJICU ELEKTROTEHNIČKE I EKONOMSKE ŠKOLE

844 0

Škola duguje Poreznoj upravi milijun kuna za poreze i doprinose na naknade koje je bivši ravnatelj odobravao djelatnicima škole

NOVA GRADIŠKA, 13. veljače 2015. – Školski odbor Elektrotehničke i ekonomske škole na sjednici održanoj 27. siječnja 2015. godine, uz suglasnost Brodsko-posavske županije kao osnivača škole,

razriješio je dužnosti ravnateljicu škole Mariju Petričević, dipl. ing.. Kao razlog navodi se zanemarivanje obveza poslovodnog i stručnog voditelja Škole te, kako stoji u odluci koju je potpisala predsjednica Školskog odbora prof. Ljiljana Ptačnik, odbija provoditi zaključke i odluke Školskog odbora među kojima se navodi da „sustavno odbija pokrenuti postupke za uvođenje novih strukovnih obrazovnih smjerova sukladno potrebama tržišta rada“.

 

Možda i najozbiljnija primjedba je da je Školskom odboru odbijala dati pravovaljanu informaciju o prigovoru na zapisnik Ministarstva financija Porezne uprave Područnog ureda Slavonski Brod, te potom o žalbi protiv njegovog Rješenja Porezne uprave o utvrđenim financijskim nepravilnostima u Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi koje će imati financijske posljedice na županijski Proračun.

Radi se o poreznom dugu u iznosu od 1.054.153,92 kune za neobračunati PDV-e ( najam sportske dvorane), doprinose i prireze na razne naknade koje je Škola isplaćivala svojim djelatnicima. Dug je nastao 2010., 2011. i 2014. godine, kada je ravnatelj škole bio prof. Josip Krmpotić s čime smijenjena ravnateljica nema veze, osim što ju Školski odbor tereti za nečinjenje radnji koje su materijalnu štetu nanijele osnivaču Škole Brodsko-posavskoj županiji.

Problem kulminira u siječnju ove godine kada je Porezna uprava zaprijetila naplatom i blokadom žiroračuna Brodsko-posavske županije.

Školski odbor zamjera ravnateljici da nije na vrijeme poduzimala sve potrebne pravne radnje i zaštitila interes Škole te da je pružala otpor za nastavak istrage protiv Josipa Krmpotića i Dubravke Polansky.

„Nije mi jasno na koji način sam pružala otpor za nastavak istrage protiv Josipa Krmpotića i Dubravke Polansky i kojim je mojim radnjama to vidljivo.

Činjenica je da smo podnijeli prijave nadležnom DORH-u, dostavili svu potrebnu dokumentaciju, po odustajanju DORH-a od kaznenog progona preuzeli isti kazneni progon. Kazneni progon je u tijeku i vodi ga, u ime škole za to angažirani odvjetnički ured. Postupak je u fazi istrage kod Županijskog suda u Slavonskom brodu. Želim samo napomenuti da je DORH zauzeo stav da u postupanju imenovanih nema elemenata kaznenog djela tako da će se u daljnjem toku postupka vidjeti da li će isti biti proglašeni krivim, a cijeli postupak će, naravno stvoriti značajne financijske troškove „ – odgovara na optužbe ravnateljica Marija Petričević.

Školski odbor nije prihvatio njeno očitovanje.

„Školski odbor ne prihvaća očitovanje ravnateljica da nije pružala otpor za nastavak istrage protiv Josipa Krmpotića i Dubravke Polansky jer se na sjednici Školskog odbora održanoj 16. listopada 2014. pokušalo utjecati na odluku Školskog odbora o nastavku istrage navedenih osoba budući da postoji mogućnost da se istraga proširi i na druge osobe koje bi mogli ukoliko to bude utvrđeno dobiti status supočinitelja iako se radi o financijskim malverzacijama i prouzročenoj novčanoj šteti osnivaču Brodsko-posavskoj županiji u iznosu od oko milijun kuna što je utvrđeno poreznim Rješenjem“ – navodi se u odgovoru Školskog odbora i dodaje da je ravnateljica kao poslovodni voditelj škole morala raditi u smjeru da odgovorne osobe koje su prouzročile materijalnu štetu istu nadoknade.

Što je utvrdila Porezna uprava?

„Nadzor je utvrdio da je Škola pojedinim radnicima ( i bivšem ravnatelju) pored plaće, isplaćivala naknade i isplate temeljem ugovora o djelu na koje nije izvršen obračun poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak, te doprinosa iz i na plaće. Uvidom u putne naloge utvrđeno je da je Škola obračunavala, isplaćivala i knjižila u rashode tekuće godine putne naloge u tuzemstvu i inozemstvu po kojima je vršio obračun troškova dnevnica, uporabe osobnih automobila u službene svrhe i troškova prijevoza suprotno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak prema kojima se izdaci za službena putovanja priznaju na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Izdaci za dnevnice obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Škola za putne naloge po kojima je vršila obračun troškova dnevnica, uporabu osobnih automobila u službene svrhe nije nadzoru mogla predočiti dokumentaciju sačinjenu sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

Nadzor je utvrdio da je Škola nabavljala dobra, koristila razne usluge za pojedine radnike koje nisu u svezi s njenom djelatnošću.

Što se tiče najma sportske dvorane nadzor jer utvrdio da je Škola u navedenom razdoblju davala sportsku dvoranu u zakup fizičkim osobama i sportskim klubovima i organizacijama, a dio dvorane u zakup ugostitelju i da nije obračunavala porez na dodanu vrijednost. Nadzorom je utvrđeno da Škola nije korištenje sportske dvorane davala u najam sukladno odluci župana Brodsko-posavske županije.

Bivša ravnateljica Marija Petričević ne slaže se ni s zaključkom Školskog odbora da sustavno odbija pokrenuti postupke za uvođenje novih strukovnih obrazovnih smjerova sukladno potrebama tržišta rada.

– Uopćeno je navedeno da odbijam provoditi zaključke Školskog odbora, pa mi nije jasno koje konkretno zaključke nisam provela. Ovo je bitno iz razloga što se ne mogu očitovati na uopćene zahtjeve. Potrebno je točno navesti koje to odluke i zaključke nisam provela kako bi se utvrdilo jesu li te odluke i zaključci meni proslijeđeni i da li su zaista prove3deni ili ne. Ukoliko nisu provedeni postoje li neki objektivni razlozi za neprovođenje ili su rezultat mog propusta- navodi Marija Petričević.

Školski odbor odgovara da su zaključci doneseni na sjednicama Školskog odbora na kojima je i ona bila i ne prihvaća obrazloženje. Bivša ravnateljica ima pravo na žalbu ukoliko smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje.

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice do provedbe natječaja imenovana je prof. Mira Linjaković.

 

 

Related Post

Rodilište

Autor - 03/01/2012 0
Županijski čelnici tradicionalno prvo novogodišnje jutro proveli s najmlađima i najslađima

Hrvatski Božićni običaji

Autor - 25/12/2011 0
Čestit ti Božić i sveto Isusovo Porođenje Od svih običaja božićni su najviše ukorijenjeni u narodu. Istina, neki su od…