OPĆINA REŠETARI

969 0

Ugovor su potpisali, u ime izvođača radova Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, direktorica Sandra Opačak i načelnik Zlatko Aga

 

REŠETARI – Dana 8.4.2016. godine u prostorijama Općine Rešetari upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o izvođenju radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Rešetari.Ugovor su potpisali, u ime izvođača radova Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, direktorica Sandra Opačak, te u ime naručitelja Općine Rešetari, načelnik Zlatko Aga. Vrijednost ugovora iznosi 11.000.444,33 kuna.

 

Predmetni Ugovor o izvođenju radova provodi se u okviru projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“ koji se financira sredstvima EU kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.131.068,00 kuna od čega su prihvatljivi izdaci utvrđeni po projektu u iznosu od 20.858.820,00 kuna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je 85% sredstava potrebnih za sanaciju odlagališta otpada osiguralo iz Kohezijskog fonda, a preostalih 15%iznosa osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Odlagalište Rešetari će se sanirati i zatvoriti postavljanjem pokrovnog vodonepropusnog sloja koji će se ozelenjeti sijanjem trave i sadnjom autohtonog drveća, dok će se pitanje odlagališnih plinova riješiti izvedbom pasivnog sustava otplinjavanja.

 

Rok za službeno otvaranje radova sanacije odlagališta je 15 dana od potpisa Ugovora naručitelja i izvođača radova.

Related Post