PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA

714 0

NOVA GRADIŠKA, 24. ožujak 20125. – Grad Nova Gradiška je dana 5. ožujka 2015. godine potpisao Izjavu vjerovnika za naknadni pristup Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana

koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (u daljnjem tekstu: Sporazum) te istu dostavio na adresu Ministarstva socijalne politike i mladih, čime je pristupio Sporazumu kao prihvatljivi vjerovnik skupine B.

 

Dugovi koji se otpisuju su oni dugovi građana kojima su na dan 30. rujna 2014. blokirani računi dulje od 360 dana.

Iznos duga koji Grad Nova Gradiška kao vjerovnik otpisuje je najviše 10.000,00 kn.

Dužnici koji spadaju u kriterij A, odnosno korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi kao što su zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje i osobna invalidnina, zahtjev za otpust/ otpis duga mogu podnijeti do 2. travnja 2015. godine.

Tijekom preostala tri mjeseca, tj. od 03. travnja do 30. lipnja mjerama će moći pristupiti dužnici koji spadaju u kriterij B, odnosno građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca, koja prethode podnošenju Zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu nekretninu, osim one u kojoj žive te nemaju štednju.


Dužnici prema kriteriju A

  1. Provjera duga:

građanin provjerava u poslovnici ili na web stranici FINA-e je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti zahtjev za otpis duga

ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split).

  1. Potrebna dokumentacija

ispunjen Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili ovlaštenih centara za socijalnu skrb

potvrda o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu koju dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb.

3. Dužnik dokumentaciju dostavlja vjerovniku.

  1. Obrada zahtjeva

vjerovnik obrađuje Zahtjev i obavještava Finu o statusu zahtjeva

vjerovnik u roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu odlučuje o odobravanju ili odbijanju istog

Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINA-e u svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku.

5. Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci

obavijestiti dužnika i Finu te otpisuje dug.


Dužnici prema kriteriju B

  1. Provjera duga:

građanin provjerava u poslovnici ili na web stranici FINA-e je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti zahtjev za otpis duga

ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek,Split).

  1. Ovlaštenim centrima soc. skrbi dostavlja se potrebna dokumentacija:

Ispunjen Zahtjev za otpis duga

ispis pregleda duga dobiven iz Fine ili ovlaštenih centara za socijalnu skrb

potvrda nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina.

  1. Dužnik dokumentaciju dostavlja vjerovniku nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb potvrdi da podnositelj Zahtjeva ispunjava uvjete prema kriteriju B.

4. Obrada zahtjeva

vjerovnik obrađuje Zahtjev i obavještava FINA-u o statusu Zahtjeva

vjerovnik u roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu odlučuje o

odobravanju ili odbijanju istog.

dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINA-e u svakom.

trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku.

5. Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci

obavijestiti dužnika i Finu te otpisuje dug.


O samom Sporazumu i Protokolu o postupku provedbe Sporazuma te potrebnim obrascima detaljnije na stranicama www.fina.hr

 

Grad Nova Gradiška,

Gradonačelnik Željko Bigović, ing., v.r.

 

Related Post