IZBORI ZA VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

988 0

Milorad Oršulić-Mican

OKUČANI 7. srpanj 2011. – Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, s ciljem sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, pripadnicima nacionalnih manjina jamči se pravo na izbor svojih predstavnika i Vijeća. Oni će promicati i štititi njihove interese na

lokalnoj razini te sudjelovati u radu Savjeta za nacionalne manjine pri Vladi Republike Hrvatske.

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA SU NEPROFITNE PRAVNE OSOBE KOJE ČINE IZABRANI PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA S PODRUČJA JEDINICA LOKALNIH (GRADOVA I OPĆINA) ILI PODRUČENE REGIONALNE) SAMOUPRAVE (ŽUPANIJE). VIJEĆE POJEDINE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI BROJI 10 ČLANOVA. U ONIM OPĆINAMA, GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA NA ČIJEM PODRUČJU PRIPADNICI POJEDINE NACIONALNE MANJINE SUDJELUJU U NAJMANJE 1,5% U UKUPNOM STANOVNIŠTVU, ILI U OPĆINAMA I GRADOVIMA NA ČIJEM PODRUČJU ŽIVI VIŠE OD 200 PRIPADNIKA POJEDINIH NACIONALNIH MANJINA, TE U ŽUPANIJAMA NA ČIJEM PODRUČJU ŽIVI VIŠE OD 500 PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, PRIPADNICI TIH NACIONALNIH MANJINA, MOGU IZABRATI SVOJE VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA.

Zgrada Vijeće srpske nacionalne manjine u Okučanima

 

U Okučanima 10. srpnja 2011. godine birači srpske nacionalne manjine na četiri biračka mjesta birati će predstavnike u Vijeću srpske nacionalne manjine.

 

Biračko mjesto br. 1 – Narodna knjižnica i čitaonica Okučani, trg dr. Franje Tuđmana br. 1

Biračko mjesto br. 2 – Društveni dom u Trnakovcu

Biračko mjesto br. 3 – Društveni dom u Čovcu 

Biračko mjesto br. 4 – Područna škola u Lađevcu

 

Lista kandidata je slijedeća:

MOMČILO DOJIĆ

LJUBAN DŽAMBAS

NIKOLA LONČAREVIĆ

RANKA LONČAREVIĆ

VOJISLAV MANDIĆ

SINIŠA MARTINOVIĆ

DRAGANA RAŽOKRAK

EUFIMIJA RELIĆ

ZORAN RUDEŠ

MILENKO SUVAJAC

 

Nakon izbora, konstituirat će se Vijeće srpske nacionalne manjine. Na području općine Okučani, ovo će biti treći saziv.

Related Post