Novogradiški ratni spomenar

1031 0

Širince, također jedno od snažnih neprijateljskih uporišta na obroncima Psunja, Hrvatska vojska osvajala je dva oputa. Prvi puta, postrojbe 121. novogradiške brigade HV-e potisnule su razne neprijateljske oružane formacije iz Širinaca 30. prosinca 1991. godine.

 

Širinci, Bobare i Čaprginci postali su bliže crti bojišnice nakon uspješnog oslobađanja i pada Mašićke Šagovine, jednog od najvećih neprijateljskih uporišta. Otpor srpskih oružanih formacija na sjevernom dijelu bojišnice bio je snažan. Srpske vojskovođe osjećale su opasnost koja je za njihove postrojbe i Okučane dolazila s boka i padina Psunja. Otpor je bio snažan, ali su snage Hrvatske vojske dobro osmišljenom akcijom slomile otpor i srpske formacije potisnule prema Bobarama i Okučanima.

 

Drugom akcijom, izvedenom 3. siječnja 1992. godine, naša vojska učvrstila je položaje na tom dijelu bojišnice.

Četiri satnije 121. brigade imale su različite zadaće. Cilj im je bio ući u Širince , kontrolirati prilazne komunikacije i nakon tzv. čišćenja osigurati kontrolirano područje od eventualnih neprijateljskih protuudara.

Nakon temeljnih priprema akcija je počela 3. siječnja 1992. godine u ranim jutarnjim satima. Pješačke postrojbe zaposjele su planirane položaje, pa je svoj dio posla u razbijanju snažnog četničkog uporišta moralo obaviti topništvo. Po širem sektoru Širinaca otvorena je topnička vatra iz haubica 105 mm, ZIS-ova 76 mm, samohotki 90 mm i ručnih bacača. Postrojbu, koja je imala zadaću ući u Širince, podržavale su druge postrojbe naše vojske vatrom iz automatskog oružja i protuoklopnih sredstava.

 

Borba, koja je vođena, pokazala je da neprijatelj u Širincima ima stacionirane jake snage.Uz pješačke formacije bilo je tu nekoliko tenkova, oklopnih transportera i bestrzajnih topova. Pružili su snažan otpor. Iz smjera Bobara prema Širincima su krenuli četnici s nekoliko tenkova, pa je na sjevernom prilazu selu zaustavljena naša postrojba koja je imala zadaći kontrolirati cestu prema Bobarama. Nekoliko naših vojnika je ranjeno, a poginuo je zapovjednik postrojbe Ivica Atlagović. Postrojbi koja je imala zadaću ući u selo, snažan otpor pružili su četnici u selu. Pod naletima naših boraca četnici su bili prisiljeni na povlačenje.Budući da cesta prema Bobarama nije bila blokirana, kako je planirano, dio četnika se s oklopno-mehaniziranim sredstvima uspio izvući iz Širinaca.

Neprijatelj se nije mirio s porazom, pa je oklopno-mehaniziranim sredstvima i pješaštvom u protuudaru pokušao vratiti Širince. Dobro organizirane naše snage su organizirale primjerenu obranu, odbile napad i nisu dopustile bilo kakvo iznenađenje. Četnici više nisu mogli u selo. Topničkom paljbom po cesti Širinci – Bobare i odlučnošću pješačkih postrojba vraćeni su prema Bobarama.

 

Domaćim Srbima, Šešeljevim četnicima i dobrovoljcima iz Srbije teško je pao poraz i gubitak važnog uporišta, pa otvaraju snažnu topničku vatru po širem sektoru Širinaca. Da bi se smanjio pritisak na naše postrojbe po Trnakovcu, Bobarama, Bjeloj Stijeni i Okučanima, topništvo Hrvatske vojske koordiniranom akcijom otvara topničku vatru. Postrojbe iz Novske i topništvo 1231. brigade tuku neprijatelja višecjevnim raketnim bacačima, topovima 130 mm i samohotkama.

 

Nakon uspješne akcije, postrojbe koje su zauzele snažno neprijateljsko uporište, napuštaju samo selo. Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne skupine Nova Gradiška uvodi svježe snage kako bi se osigurala nova bojevna crta. Hrvatska vojska kontrolira sve važnije točke u sektoru Širinaca. Akcija Širinci uspješno je okončana iako je izostala planirana pomoć tenkova, koji su iz Mašićke Šagvine u Širince došli tek u večernjim satima. Akcija je završena prije 18 sati, dakle prije roka kada je po Sarajevskom sporazumu trebalo nastati primirje.

 

Prema procjenama Zapovjedništva 121. brigade HV-e, akcija „Širinci“ bila jer jedna od najsloženijih ofenzivnih akcija koje su izvele njezine postrojbe uz pomoć Satnije Aktivne garde.

Related Post

U NOVOJ GRADIŠKI

Autor - 31/08/2016 0
NOVA GRADIŠKA – U prepunoj dvorani Elektrotehničke i ekonomske škole u Novoj Gradiški 30. kolovoza više od tisuću poklonika naše…